Inte alls så gott om lodjur i länet

2009-03-22 |

Årets Lodjursjakt i Örebro län var snabbt avklarad och detta föranleder Svenska Jägareförbundet (SJF) att begära ytterligare tilldelning motsvarande fem Lodjur. Tomas Andersson, Ordförande i SJF i Örebro, motiverar ansökan med att den snabba avskjutningen är ett resultat av att det finns för gott om Lodjur och att det samlade rovdjurstrycket kräver en reglering av Lodjursstammen.

Lodjurstätheten i länet enligt den senaste uppskattningen, som dock är baserat på bristfälliga
inventeringsunderlag, visar att det fanns 11 familjegrupper, det vill säga honor med unge/ungar i länet 2008.

Detta motsvarar i snitt en familjegrupp per åtta kvadratmil och var och en som ritar upp den ytan på en länskarta finner raskt att det inte vimlar av Lodjur i länet. Den här Lodjursstammen vill SJF kraftigt minska enbart i syfte att öka sitt egna jaktliga utbyte på Rådjur.

Enligt SJF intention ska det bara finnas åtta familjegrupper i länet, vilket skulle betyda endast en familjegrupp på en yta av cirka 11 kvadratmil. En så gles lodjursstam är ett fullkomligt orimligt tillmötesgående mot det jaktliga intresset vars enda syfte är att få skjuta fler Rådjur.

Lika många jägare i Örebro län i dag som på 1970-talet skjuter lika många Rådjur som då, trots att det i dag finns avsevärt fler av både Lodjur och Varg i länet. Det borde därför vara hög tid för jägarkåren att redovisa hur de själva ser på fördelningen, eget jaktligt uttag på Rådjur, kontra vad man tillåter att de konkurrerande Lodjuren ska ta. Det är också läge för jägarkåren att tala om varför Lodjurs-jakten är så snabbt avklarad. Det är nämligen inte så att enskilda jägare heller jaktlag slumpmässigt går ut i skogen för att skjuta Lodjur. Det förekommer att hela jaktlag med hjälp av diverse terräng-fordon söker av stora områden efter Lodjursspår vilket inte är tillåtet och när man hittar ett spår så skickar man ett gäng hundar på spåret som får Lodjuret att träa och sedan är det en enkel match.

Torbjörn Eriksson
Regionansvarig Svenska Rovdjursföreningen Örebro Län
Kilsmo

Publicerad i Nerikes Allehanda 2009-03-22

Dokument för nedladdning

090322 Inte alls gott om lodjur i länet.pdf

Gå till arkivet