Idag lever vi under andra förhållanden och har råd med en rik fauna

2007-07-16 |

Svar på insändare i Arbetarbladet 070711 "Så sa våra förfäder", signerat "Har vi glömt vår historia?"

Kort historielektion för signaturen ”Har vi glömt vår historia?”. Vargskall anordnades förr, varvid bönder bötfälldes, som inte ställde upp sannolikt för att man inte ville stödja adelns jaktprivilegier. 1789 fick bönderna lagstadgad jakttid på egen mark, vilket innebar, att hjortdjur och vildsvin decimerades näst intill utrotning och rovdjur tvingades ta tamdjur.

För torparfamiljen kunde detta innebära katastrof, men också om björn, jakthundar och laglöst folk låg bakom förlusten. Värre kunde det bli: vräkning, pest, hungersnöd eller om mannen stupade som knekt. Idag lever vi under andra förhållanden och har råd med en rik fauna till glädje för alla naturvänner.

Äldre människor, som levt med stora rovdjur, säger sig inte ha varit rädda för varg, men väl för slagbjörn.
Angrepp av varg på människor har förekommit ytterst sällan och då av djur med onormalt beteende. Avsevärt fler människor har dödats av – tamdjur! Skrämda, skadskjutna björnar och också getingar angriper människor, ibland med dödlig utgång. Inget av detta tas upp av insändaren…?

Även om vargen i stort sett utrotades på 1800-talet fanns några kvar – men inte ett angrepp! Man kan till och med gå in i en lya och undersöka ungarna utan att varghonan ingriper!

Det är dock vargen, som insändaren ”Har vi glömt…” är ute efter. Varför? Har vederbörande skribent glömt, att andra rovdjur också konkurrerar om köttet i skogen? Så än en gång, varför just vargen?

Insändaren hänvisar till en jaktbok från 1872, sannolikt skriven av en jägare, som inte ville dela med sig av bytesdjuren och därför inte gillade varg. Det finns också gamla böcker, som påstår, att älgen sover stående lutad mot ett träd för att den inte har knän. Skall vi tro det också…

Kristian Bernstone
Medlem i Svenska Rovdjursföreningen

Gå till arkivet