Hur vill du ha det med vargen i Sverige? Naturvårdsverket vill ha förslag fram till lördag 5 maj

2012-04-26 |

Hur ska vi ha det med den svenska vargstammen i framtiden? Naturvårdsverket ger alla chansen från i dag 2 maj till och med lördag 5 maj att komma med kloka förslag.

Naturvårdsverket bjuder in allmänheten att lämna konkreta förslag som kan underlätta för människor att leva nära varg i Sverige.
Konsultationen sker på webben från i dag 2 maj till och med lördag 5 maj. Kloka förslag har chansen att bli en del i arbetet med förvaltningsplanen för varg som ska vara klar om en månad.

Vargen är ett djur som skapar starka känslor hos människor. Därför vill Naturvårdsverket konsultera allmänheten när det gäller förhållandet mellan varg och människa.
Ä Vi är intresserade av att få förslag till åtgärder som kan underlätta för människor att samexistera med varg. Det är särskilt intressant för oss att få in förslag och idéer från människor som har erfarenhet av rovdjur, säger Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket.
Webbkonsultationen är inte ett diskussionsforum för vargens vara eller inte vara utan ett sätt att ge många människor möjlighet att lämna konkreta förslag. Det går att lämna förslag till åtgärder genom att kommentera de olika frågeställningarna och även svara på andras kommentarer. En länk till webbkonsultationen kommer att finnas på naturvardsverket.se på morgonen den 2 maj.
Ä Arbetet med att förvalta vargstammen är en långsiktig process. Rovdjursutredningen har nyligen lämnat sitt förslag till regeringen. Därför kan det bli aktuellt att justera vargförvaltningsplanen längre fram. De konkreta förslag till åtgärder från allmänheten som kommer in till Naturvårdsverket kan komma med i planen redan nu eller senare, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

Förvaltningsplaner för rovdjur
Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha livskraftiga rovdjursstammar. Naturvårdsverket ska ta fram förvaltningsplaner för björn, varg, lodjur, järv och kungsörn. Förvaltningsplanerna ska innehålla en beskrivning av målen och av Sveriges arbete med förvaltningen av de olika rovdjursarterna. Först ut är förvaltningsplanen för varg som ska vara klar den 1 juni 2012.
Planen för varg som nu tas fram är ett levande dokument och kommer att anpassas och kompletteras när förutsättningarna förändras. Det kommer till exempel att ske när riksdagen och regeringen har tagit ställning till de förslag som Rovdjursutredningen lämnat i redovisningen av sitt uppdrag.

Dokument för nedladdning

Vargförvaltningsplan remissversion.pdf

Gå till arkivet