För varje varg som skjuts, sjunker stammens överlevnadsmöjligheter

2007-11-17 |

Länsstyrelsen i Gävleborgs län tillstyrker skyddsjakt på två vargar i Voxnareviret. Man anser att vargarna uppvisar normalt skyggt beteende och att älgstammens status inte utgör skäl för skyddsjakt. Man vet inte vilka vargar som rivit jakthundarna, men tillstyrker ändå jakt på en förälder och en ungvarg (kvar en förälder och minst fyra ungdjur) med svårförutsedda konsekvenser – av ett revir kan bli fler. Vargens instinkt att försvara sitt revir försvinner inte för att man avlivar två vargar.

Vad är då skälet till denna tillstyrkan? Att avliva två vargar tar sannolikt inte bort "oron hos i området boende" Ä varg finns ju kvar där! Avlivning då andra lösningar finns, strider mot internationella regler. Ingen av de angripna hundarna bar pingla, kostnadsfritt erbjuden och rekommenderad av länsstyrelsen!

Länsstyrelsen bedömer "att den skandinaviska vargstammens långsiktiga överlevnad inte äventyras av att decimera Voxnareviret med två vargar". För varje varg, som skjuts, sjunker stammens överlevnadsmöjligheter, allvarligt påverkade av inavel och tjuvjakt. Om myndigheterna i första hand tog tag i den kriminella rovdjursjakten, kunde skyddsjakt tillåtas smidigare i ömmande fall.

Länsstyrelsen faller alltså undan för krav från jägare, som vägrar använda rekommenderad pingla, inte vill ha konkurrens om köttet i skogen och förutsätter sig ha "makten" i denna! Man struntar i alla de människor i stad och på landsbygd, som finner det oetiskt att avliva föräldrar och ungdjur och som vill ha ett ord med i laget, när det gäller faunan i våra skogar.

Naturvårdsverket bör ej ge tillstånd till denna skyddsjakt.

Kristian Bernstone

Publicerad i Ljusdalas-Posten 2007-11-17

Gå till arkivet