Folk vill ha natur med spännande djur

2008-04-18 |

Svar till Karl Erik Stridh, Trollhättans viltvårdsavdelning JRF (9 april):
Förvalta är att långsiktigt bevara naturligt förekommande djur, också rovdjur, i livskraftiga bestånd. Avvägningen görs mellan jakt och artbevarande.

JRF fick 5,6 miljoner kronor av inbetalda viltvårdsavgifter för bland annat rådgivning och information om jakt och vilt. Man informerar då om att rovdjur inte är farliga, att tamdjur kan skyddas med stängsel och hur man jagar i rovdjursrevir? Samt att folk vill ha ”naturlig” natur med spännande djur som björn, varg och lo? Och hur varg skapar förutsättningar för växter och mindre djurarter samt stärker klövdjursstammarna.

Vår varg är skyddad som ”akut hotad” av Bernkonventionen och EU:s art- och habitatdirektiv, undertecknade av oss. Vargstammen kan braka ihop om epidemi bryter ut, inaveln är svår. Tjuvskyttet tog cirka 136 vargar 1999-2006. Annars hade vi haft 200-300 vargar 2006 och mer skyddsjakt. Först när man har tagit itu med tjuvskyttet och stammen förbättrats med säkrad invandring, kan varg ingå i förvaltning syftande till jakt.

KRISTIAN BERNSTONE
MEDLEM I SVENSKA ROVDJURSFÖRENINGEN

Insändare i TTELA 2008-04-18

Gå till arkivet