EU kan tvinga regeringen att ompröva rovdjurspolitiken

2010-01-14 |

REPLIK Vargjakten
Jägarförbundets ordförande Torsten Mörner skriver (12/1) att vargjakten följer
EU:s regelverk. Idag träffar Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Svenska Rovdjursföreningen representanter för EU-kommissionen i Bryssel för att diskutera den svenska licensjakten på varg. På vår agenda står en anmälan om brott mot EU:s art- och habitatdirektiv som vi lämnar inom kort.

För att tillåta licensjakt på varg krävs en livskraftig stam med en gynnsam bevarandestatus och en förvaltningsplan baserad på vetenskap. Istället genomfördes en urskillningslös jakt där tusentals jägare skulle skjuta 27 vargar. Myndigheter talade om kaos.

Obduktionerna visar att vargarna var både friska och livskraftiga. Licensjakten handlade inte om att ta bort sjuka djur som miljöminister Andreas Carlgren påstått.

Skadeskjutningarna och bomskotten är långt över vad som är jaktetiskt acceptabelt. En varg för mycket sköts i Dalarna. Dessutom lämnas nu valpar utan föräldrar, vilket kan leda till att fler vargar dukar under. En gedigen förvaltningsplan hade fokuserat på invandring av varg från Ryssland och Finland. Nu saknas en strategi för hur detta ska gå till.

Vi håller inte med Torsten Mörner om att jaktbeslutet bottnar i en klyfta mellan stad och land. Forskningen tyder på motsatsen. Det finns en bred acceptans för livskraftiga stammar av rovdjur i Sverige. Men en liten högljudd minoritet har fått politikerna att besluta om en populistisk jakt. Både beslutet och tillvägagångssättet var fel.

När vi idag träffar EU-kommissionen kommer vi att redogöra för brottet mot EU:s regler för att skydda hotade arter. Vi är övertygade om att EUkommissionen, på samma sätt som skett i Finland, kommer att tvinga Sverige att ompröva rovdjurspolitiken.

Vi vill att fler vargar ska få etableras i ett större område i Sverige och att stödet till människor i de vargtätaste områdena utökas ordentligt. Det handlar bland annat om att skapa en positiv dialog och om stöttande åtgärder, som exempelvis vargsäkra stängsel för tamdjur och fullgod ersättning för skador. Idag räcker inte pengarna alls.

Sverige med vidsträckta och glest befolkade naturområden har unika förutsättningar för att hysa livskraftiga rovdjursstammar. Sverige har en av de allra glesaste vargstammarna i Europa. Vargen är en naturlig
del av den svenska och europeiska naturen.

MIKAEL KARLSSON
ordförande Naturskyddsföreningen

LASSE GUSTAVSSON
generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

ANN DAHLERUS
generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen

Publicerad i Svenska Dagbladet 100114

Dokument för nedladdning

100114 SvD EU kan tvinga regeringen att ompröva.pdf

Gå till arkivet