Debatt: Vargjakt i strid mot EU:s regler

2010-01-02 |

I dag går 12 000 jägare ut för att skjuta 27 vargar, drygt 440 jägare per varg. I Västra Götaland ska tre vargar skjutas av ett par tre tusen jägare. Den första stora vargjakten på hundra år, beslutad av riksdag och regering, framtvingad av en liten men högljudd, aggressiv antivarglobby, som fått med sig kung och regering, landshövdingar, LRF, Kennelklubb och riksdagspolitiker. En jakt som strider mot svensk lag och EU-rätt.

Regeringen vantolkar bestämmelserna och beviljar jakt för att ”uppnå lokal acceptans för stora rovdjur hos boende i rovdjurstrakter”. Huvudargument för att skjuta 27 vargar! Man ignorerar åtgärder som samråd, utbildning, viltstängsel, bidrag för skador med mera, och hävdar att de inte räcker för att folk ska acceptera varg. Mot detta står att flera undersökningar tvärtom visar att stödet för varg i Sverige är starkt och utbrett hos allmänheten. Forskarna har dessutom funnit att stödet för varg i Sverige är starkare hos människor med anknytning till landsbygd än hos genuin stadsbefolkning. Mest negativ grupp är jägarna, dock finns här 40 procent positiva till varg.

Den här jakten handlar inte om att skjuta problemvargar - det handlar om att decimera stammen med motivering att svenska folket inte klarar av fler än 210 vargar. Stammen i sig tycks utgöra problem och populistiska politiker tror sig vinna poäng genom att kräva vargjakt. Argument för jakten är bland annat att vargen omöjliggör livet på landsbygden. I Dalatidningarna kunde man nyligen läsa hur lokalpolitikerna i Älvdalen enats om att ”vargplågan” måste åtgärdas så ”att befolkningen slipper flytta härifrån eller bli kriminella och ta saken i egna händer för att utrota vargen”. Fakta är att skador på tamdjur är förhållandevis små. Att vargen skulle vara farlig för människor saknar grund.

Flera människor dör varje år av getingstick och huggormsbett. En kvinna blev nyligen dödad av älg. I snitt har dessutom under de senaste åren 2- 3 personer varje säsong dödats av jägare genom vådaskott. Vi bör ha fler - inte färre - vargar! Sverige har få vargar i jämförelse med andra EU-länder. Spanien och Grekland är 20- 30 gånger så vargtäta som Sverige! Strävan bör vara att få en så stor och så livskraftig vargstam att den inte riskerar att utrotas igen när den väl måste jagas. Vargen är för många människor ett karismatiskt djur och en turistattraktion som kan generera jobb och pengar till glesbygden. Vi inser att loppet är kört denna vinter. 27 vargar kommer att skjutas. Minst, eftersom ingen kan förutsäga vad som kommer att hända när 12000 jägare står skjutklara. Detta är en oacceptabel politisk dumhet helt utan vetenskaplig grund. Regeringen måste ställas till svars såväl i offentlig debatt som inför EU-domstolen, dit vi nu för beslutet om jakt på våra akut hotade vargar.

Ann Dahlerus är generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.

Kristian Bernstone är regionansvarig i Västra Götaland.

Debattartikel publicerad i GT Expressen 100102

Dokument för nedladdning

100102 GT Vargjakt i strid mot EUs regler.pdf

Gå till arkivet