De vilda djuren hör skogen till, men även tamdjur - under uppsikt

2008-01-13 |

Vilket är bäst för den biologiska mångfalden, fritt strövande betesdjur eller skyddade vargar? frågar Calle Seleborg i ett debattinlägg.

Svar: För den biologiska mångfalden så ska båda ska vara i skogen! Fritt strövande betesdjur såsom älgar, rådjur, vildsvin och hjortar ska vara i skogen precis där alla vilda djur skall vara i första hand. Fridlysta vilda djur som t.ex. vargar skall dessutom vara fredade och skyddade i skogen för den biologiska mångfalden och för ett väl fungerande ekosystem.

Tamdjur däremot som hästar, kor, får och getter skall helst vara hemma på gården och detta i enlighet med djurförordningarna. Det är vårt ansvar att se till att de befinner sig i för djuret avsedda hagar, innanför hela och funktionsdugliga stängsel så att de inte kommer lösa och skadar sig t.ex. på själva stängslet, i trafiken eller blir tagna av någon lösspringade jakthund eller något rovdjur.

Om jag eller någon annan vill driva fädbodverksamhet och släppa tamdjuren lösa i skogen som vi gjorde förr i tiden bör vi då följa gammal sed och för tamdjurens skydd och säkerhet anlita en herde. Om det finns rovdjur i området gärna tillsammans med en vaktande boskapshund som i samarbete med herden ser till att tamdjuren inte kommer till skada.

Jag som skriver detta bor i vargrevir och vi har i familjen hästar innanför fungerande elstängsel, får innanför fungerande rovdjursstängsel samt hund under uppsikt.

Vänligen Erika Backius
djur- och naturvän i Ulriksbergsreviret

Publicerad i Arbetarbladet 080113

Gå till arkivet