Dålig kontroll på fångstfällor

2013-04-16 |

Reglerna för vilka fångstfällor som ska godkännas och hur måste skärpas och ta större hänsyn till de vilda djuren, det anser Svenska Rovdjursföreningen i ett remissvar till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter för godkännande av fångstredskap präglas av en ovilja till att införa välbehövliga och tydliga krav på fångstredskapen för att minimera missbruk och lidande för djuren. I stället tas större hänsyn till redskapens tillverkare och användare. Genomgående behövs högre krav beträffande etik, reglering, kontroll och ansvarstagande. Djurskyddsaspekter, kontroll av efterlevnad och hänsyn till de vilda djuren saknas.

Rovdjursföreningen efterlyser också en ambition att reda upp i den svåröverskådliga djungel av redskap som tillåtits under många år. Antalet godkända fångstredskap bör minska totalt. Det finns redan så mycket som 162 olika godkända fångsredskap och dessa bör utvärderas och antalet minskas innan man godkänner nya.

När det gäller den praktiska användningen av fångsredskap anser Svenska Rovdjursföreningen

- att ”privat” tillverkning av godkända fångstredskap inte ska tillåtas,

- att alla fångstredskap ska vara beständigt märkta och registreras med koordinater i ett nationellt register för att möjliggöra effektiv tillsyn och uppföljning,

- att användare av fångstredskap ska genomgå obligatorisk utbildning som ett komplement till jägarexamen.

Dokument för nedladdning

SRF yttrande typgodkännande av fångstredskap 130412 sltv.pdf

Gå till arkivet