Dagens rovdjurspolitik har stöd av en majoritet

2006-09-12 |

Boo Å Wallén hävdar i en insändare den 12 september att Sveriges rovdjurspolitik är en
”toppstyrd förvaltningsmodell” och vill att beslut om förvaltningen av rovdjur ska fattas på lokal
nivå.

Den rovdjurspolitik vi har idag har beslutats om i en demokratisk process. Visst kan man kalla det ”toppstyrning” om man vill men faktum är att i riksdagen ( som kunde legat varsomhelst i landet) finns representanter för hela landet, alltså även landsbygden. Om Wallén hade läst Fjällmistras undersökning lite nogrannare hade han sett att mer än 85 % av svenska folket stöder riksdagens mål för lo, järv, björn och varg – demokratin fungerar! Att insinuera att de 69 % av svenskarna som har några av sina närmaste vänner som jägare inte ställer upp på dagens
rovdjurspolitik är lurendrejeri – även jag har flera i vänkretsen som är jägare och varken jag eller alla mina vänner som jagar delar dina åsikter (men jodå, någon kan jag nog hitta).

Vi naturintresserade vill ha ett ord med i laget när det gäller vår natur och vilka djur som ska leva där. Detta får Wallén och Jägareförbundet finna sig i och acceptera i demokratins namn.

Rovdjursfrågan är inte en kommunal fråga. Rovdjur springer fritt över länsgränser. Därför bör de avgörande besluten fattas av en central myndighet som kan ta ett helhetsgrepp som blir omöjligt för en lokal beslutsfattare. Det finns sedan några år en rådgivande rovdjursgrupp i varje där representanter för bl.a. fårägare, jägare, skogsbrukare och lantbrukare ingår, där landsbygdens folk är i klar majoritet. Jag har aldrig sett något förslag på lokalt och regionalt inflytande, som går betydligt längre än ovan beskrivna, och samtidigt gör den lilla minoritet som inte alls vill ha rovdjur nöjd, men ändå garanterar livskraftiga rovdjurstammar.

Våra rovdjurstammar, framförallt varg, är alldeles för känslig för att bli föremål för ett sådant experiment som Jägareförbundet föreslår. Man behöver inte vara expert för att förstå vad det skulle innebära för rovdjuren om beslut om avskjutning ska tas lokalt, d v s av jägare som konkurrerar med rovdjuren om viltet.

Jag hoppas att vi i framtiden kan hysa en tillräckligt stora och livskraftiga rovdjurstammar i Sverige för att kunna öppna upp jaktmöjligheterna men än är det långt dit, får Jägarförbundet bestämma befarar jag att vi inte når dit över huvudtaget.

Marie-Helene Bergstrand
Regionansvarig för Svenska Rovdjursföreningen i Halland

Replik till Boo Å Wallén, insändare i Norra Hallands tidning 2006-09-12

Dokument för nedladdning

060912 Dagens rovdjurspolitik har stöd.pdf

Gå till arkivet