Buden haglar om antal vargar - SRF kräver ny process

2013-06-26 |

Av de elva forskare från SLU som i ett öppet brev nyligen presenterat sin syn på hur många vargar Sverige behöver är det få - om någon - som har bevarande av utrotningshotade djurarter som sin specialkompetens. Alla får naturligtvis ha en åsikt, men det börjar bli en aning rörigt med alla bud.

Utspelet om antalet vargar är ett i raden av många förslag till antal under det senaste året; I april förra året föreslog rovdjursutredaren Lars-Erik Liljelund 450 vargar, i oktober föreslog Naturvårdsverket 380 vargar, vilket direkt kontrades av miljöministerns egna förslag om 180 vargar osv. En grupp internationella experter uppgav i en rapport under 2011 att det behövs minst 3000 vargar i en sammanhållen population för att en isolerad vargstam ska vara livskraftig. Den senare forskargruppen är, till skillnad mot SLU-forskarna, populationsgenetiker och bevarandebiologer och har som profession att bevara små populationer.

Kontrasten mellan de olika buden är slående och med tanke på såväl den strategiska betydelsen av vargstammens storlek som den starka polariseringen i frågan menar vi att ett trovärdigt värde för vargstammen, som kan accepteras av det stora flertalet, bara kan tas fram i en transparent process i samarbete mellan samtliga svenska forskare med rätt kompetens och oberoende internationell expertis. Dessutom bör slutprodukten genomgå en vetenskaplig kvalitetssäkring av fristående experter innan den antas som någon officiellt sanktionerad siffra för den svenska vargstammen.

Vi uppmanar därför Naturvårdsverket att lämna SLU-forskarnas partsinlaga ohörd och att ta ett nytag med processen att ta fram antalet vargar enligt de rekommendationer Svenska Rovdjursföreningen, Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen presenterade i ett brev till Lena Ek förra året. Processen med att ta fram siffror på hur många vargar som behövs i Sverige för att stammen ska vara livskraftig ska göras på ett gediget, transparent och vetenskapligt trovärdigt sätt. Det är det enda sättet att få slut på den här vargcirkusen!

Bakgrund:
Ett antal forskare vid bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har skrivit i ett öppet brev till Naturvårdsverket och Miljödepartementet att 270 vargar räcker i Sverige för att uppnå gynnsam bevarandestatus.

Forskarna menar att Sverige redan har en vargstam med gynnsam bevarandestatus. 270 vargar ser de som en "gynnsam referenspopulation" som inte för underskridas.

För Skandinavien behövs minst 300 vargar för att uppnå samma status. En av anledningarna till brevet är att de är oroliga för den ökande polariseringen i synen på den svenska vargstammen och hur den skall förvaltas.

Bland undertecknarna finns från SLU forskarna Olof Liberg, Håkan Sand och Henrik Andrén, inst för Ekologi, Grimsö, Kjell Danell och Göran Ericsson, inst för Vilt, fisk och miljö, Umeå och förre prorektor Torbjörn Fagerström.

Gå till arkivet