Björnjakt kräver utbildning

2008-08-21 |

I dag börjar årets björnjakt. En jakt som slår alla rekord när det gäller tilldelningen av antalet björnar som får fällas. Från 55 björnar 1999 till 233 inför årets jakt, vilket förmodligen är mycket nära den nivå då björnstammens positiva utveckling vänds till en negativ trend. Det allvarligaste problemet vid björnjakt är dock bristande kunskap och erfarenhet som leder till omfattande skadskjutningar och så kallade bomskott samt att 20 procent av björnhonor som skjuts har mjölk i spenarna och att diande björnungar därmed lämnas moderlösa i markerna. Björnforskarna beräknar att antalet skadskjutningar ligger på drygt 30 procent, vilket är tre- till fyra gånger högre än för älg (J. Arnemo i brev). Detta är oacceptabelt ur etiska aspekter, men också ur säkerhetssynpunkt för utövarna, samt också för bär- och svampplockare som befinner sig i björnmarkerna.

Dessa omfattande skadskjutningar är ett resultat av att många björnar påskjuts framifrån och/eller i samband med att de går eller springer, vilket är ett felaktigt förfarande vid björnjakt. De bomskott som förekommer och som allt oftare betraktas som just bomskott och därför inte avräknas jaktkvoten är ett annat problem. Finns inget blod på skottplatsen, friskförklaras björnen av Länsstyrelserna och återstående jaktkvot påverkas därmed inte.

I Jämtland har 21 av 30 björnar friskförklarats de senaste två åren och i Gävleborg, sex av nio under fjolårets jakt. Studier visar nu att en träff inte med säkerhet avger blodspår på skottplatsen (S.Stokke et al. Opubl. Data). I 40 procent av fallen där björn påskjutits och återfunnits, påträffas inget blod på skottplatsen. För 73 procent av besiktade björnar har kulan passerat genom kroppen, men inget blod har återfunnits i fyra fall av tio. Detta hänger samman med att björnen har så mycket underhudsfett att sårkanaler direkt täpps igen efter att kulan tränger in genom kroppen.

Länsstyrelserna måste därför se allvarligare på detta problem och avräkna alla bomskott som inte med full säkerhet är just bommar. Ett sådant förfarande skulle också utgöra ett gott incitament att hålla inne med ett dåligt skott. Ovanstående erfarenheter visar att det är oansvarigt att skicka ut kreti och pleti på björnjakt utan krav på utbildning. Samhället måste därför ställa krav på obligatorisk utbildning av dem som vill ägna sig åt björnjakt. Någonting annat är fullkomligt oacceptabelt.

MATS HANSSON
ordförande Svenska Rovdjursföreningen

ANDERS EKHOLM
ledamot

Relaterade länkar

Gå till arkivet