Björn Risinger ny generaldirektör för Naturvårdsverket

2015-09-17 |

Björn Risinger ny generaldirektör för Naturvårdsverket.

I dag presenterade klimat- och miljöminister Åsa Romson Naturvårdsverkets nya generaldirektör Björn Risinger.
Björn kommer närmast från en tjänst som eneraldirektör för Havs- och vattenmyndigheten.
Han tillträder sin nya tjänst 1 oktober 2015.

Björn Risinger är 55 år och har tidigare arbetat på Naturvårdsverket som bland annat avdelningschef för dåvarande Naturresursavdelningen.
Han har även varit generaldirektör vid Fiskeriverket samt
länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Skåne län.
─ Det är mycket roligt att bli ansvarig för regeringens centrala
miljömyndighet. Vi har en hel del stora satsningar framöver som gör det
mycket intressant, säger Björn Risinger

Björn Risingers CV
Nuvarande uppdrag
Generaldirektör Havs-och vattenmyndigheten, 2011-
Tidigare arbetslivserfarenhet
Generaldirektör, Fiskeriverket Göteborg, april 2011-juni 2011
Särskild utredare, Utredningen om inrättande av Havs-och vattenmyndigheten, 2010-2011
Länsöverdirektör, Länsstyrelsen i Skåne län, 2008-2010
Direktör, chef för naturresursavdelningen, Naturvårdsverket, 2000-2008
Direktör, chef för miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket, 1999-2000
Miljö-och planeringsdirektör, chef för miljö-och planeringsavdelningen, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1998-1999
Miljövårdsdirektör, chef för Miljövårdsenheten, senare Miljöenheten, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1995-1998
Biträdande miljövårdsdirektör, chef för naturvårdsfunktionen och miljöskyddsfunktionen, Länsstyrelsen i Dalarnas län, 1994-1995
Tf ekonomichef, Länsstyrelsen i Dalarnas län, jan 1994 -sep 1994
Avdelningsdirektör miljövårdsenheten, senare biträdande miljövårdsdirektör chef för naturvårdsfunktionen, Länsstyrelsen i Dalarnas län, 1990-1994 Utbildning
Fil kand från biologlinjen och geovetarlinjen vid Lunds universitet

Gå till arkivet