Beklagligt med skyddsjakt på hårt prövad varg

2014-02-13 |

Endast fem renar är klart konstaterat dödade av vargar under de dryga tre månader renar funnits i området. Det kan knappast räknas som en allvarlig skada. Trots det har Naturvårdsverket nu beviljat skyddsjakt på Junselevargen och hennes hane.

Den berörda samebyn får ersättning för att det förekommer varg i området och den ska täcka eventuella skador som uppkommer. Man kan fråga sig vad den ersättningen syftar till om man samtidigt ska skjuta vargarna?

Rovdjursföreningen kommer att överklaga beslutet. Det är tyvärr vår enda möjlighet när den naturvårdande myndigheten vägrar ta sitt ansvar för den hotade svenska vargstammen. Den här särdeles värdefulla vargtiken förtjänar ett bättre öde efter alla påfrestningar Naturvårdsverket utsatt henne för under åren!

Ann Dahlerus
generalsekreterare Svenska Rovdjursföreningen

Gå till arkivet