Balkongromantiker

2008-05-24 |

Man kallar oss ”natur- och balkongromantiker”. Vad anser man då själv? Jo, att vargen är skadedjur, som tömmer skogen på älg, och lodjuret ohyra, som tömmer skogen på rådjur. Vargen är inplanterad från djurparker och farlig för människor. Och tar jakthundar! Att vildsvin skadar/dödar många fler jakthundar är en del av jakten. Att tusentals jakthundar dödas i trafiken och att dubbelt så många hundar som attackeras av revirförsvarande varg vådaskjuts under jakt tillhör spelet. Att ha skogar med mycket klövdjur och inga rovdjur ger biologisk mångfald och mycket kött i frysen. Rovdjur i skogen ger ”enfald”.

Vad är då att vara ”natur- och balkongromantiker”? Jo, det är att tycka om, när sångfåglar om våren sjunger på grönskanskvist mot blånande skyar, där korpar klongar ”det fina i kråksången”. Att gilla att se grann kapitaltjur stoltsera i färgglödande höstskog med imponerande hornkrona - om han finns kvar... Att vila på steget en doftande vårdag, när ståtlig bock intensivt tittar upp under bastklädda, imponerande taggförsedda horn. Att ofta gå med nackspärr – efter att ha sett berguv, havs- och kungsörn. Eller att vid myrkanten dimkylig septembermorgon ha lyssnat till kronhjortens urtidsmässiga brunstbrölande!

Hjärtstillestånd ligger farligt nära till hands vid möte med smidig varginnas nyfikna blick eller vid lokattens eleganta mjuksprång uppför klippblockssluttningen. För att inte tala om att få se Bamse mumsa blåbär...

Ja, då är jag gärna ”natur- och balkongromantiker”! Vi är många och finns i städerna, på landsbygden och inte minst i de s k rovdjursområdena i mellersta Sverige, där man med mycket tur kan få se 0,5 vargar per kvadratmil (svenskt revir 5 vargar/10 kvadratmil). Bland oss finns jägare, som beklagar, att deras kår på grund av högljudda kollegor stämplas som allmänt rovdjursnegativ. Jägare, som gärna ser stora rovdjur i markerna, därför att dessa har en ekologisk och evolutionär roll. Varg och lo styr storleken av och skapar friska älg- och rådjursstammar, vilket påverkar växtligheten, medan andra mindre djurarter lever av resterna från fällda byten.

Kristian Bernstone
Medlem i Svenska Rovdjursföreningen

Debattartikel publicerad i GT 2008-05-24

Gå till arkivet