Är det viktigare att skjuta vargen än att skydda hunden?

2007-01-24 |

2007-01-24. Vestmanlands Läns Tidning. Svar till Mika (VLT 20/1).

Enligt Jens Karlsson, viltforskare på Viltskadecenter, är risken för att hunden rivs av varg en på tiotusen jaktdagar när man jagar i vargrevir. Risken för att hunden dödas av bilar är ungefär lika stor, trots att vägarna är både få och små i området där utredningen gjordes.

Vargen betraktar hunden som en annan varg som inkräktar på dess område. Vissa mindre hundraser löper också mycket större risk att dödas om en konflikt med varg uppstår. Detta kan bero på att vissa hundrasers beteende inte motsvaras av dess storlek och förmåga.

Det finns också en rad åtgärder för att förebygga vargangrepp. Den kanske enklaste och mest lovande är att förse hunden med liten pingla runt halsen. I de försök som gjorts under 10 års tid i Ryssland, har hittills ingen hund tagits som haft en fungerande pingla. I referensgruppen, utan pingla, tas 1-2 hundar per år av varg.

Försök i USA visar liknande positiva resultat. Pinglan verkar heller inte påverka jakten som sådan, bytesdjuren påverkas förstås mer av hundens skall.
Fortfarande enligt Jens Karlsson, har undersökningar av samtliga fall av konflikter mellan varg och hund visat att halvparten föregåtts av att hunden drivit vargen kortare eller längre sträcka. Enbart att göra hunden ?vargren? borde alltså kunna halvera risken.

Allt detta berättade Jens om vid det öppna mötet i Heby Folkets Hus den 18/1. I den efterföljande frågestunden förbigicks denna info med tystnad från den stora publiken. Frågorna efteråt berörde till mycket stor del, när får man skjuta vargen? Några exempel är: Om jag har mitt barnbarn med mig i skogen, på hur långt håll får jag skjuta vargen då? Tål vargen rävskabb? Får man skjuta vargen om hunden redan är död? Om en människa skadas av varg, hur kommer det att påverka debatten

De allra flesta framför att vargen är naturlig här och har rätt att finnas. Hur kan man sedan neka den rätten att ibland försvara sig mot förföljande jakthundar?
Det synbara ointresse som jägarkåren hittills visat för förebyggande åtgärder kan göra att man också ställer sig frågan: Är det viktigare att skjuta vargen än att skydda hunden?

Olov Trosten
Regionsombud
Rovdjursföreningen Västmanland

Gå till arkivet