Äntligen hopp för vargförvaltningen

2013-02-20 |

Svenska Rovdjursföreningen fick rätt i Förvaltningsdomstolen i målet om den genetiskt värdefulla vargtiken i Junsele.

- Oerhört glädjande, nu finns det äntligen hopp för förvaltningen av den svenska vargstammen, säger Ann dahlerus, generalsekreterare på Svenska Rovdjursföreningen. Naturlig invandring är en förutsättning för att vargstammen ska kunna uppnå gynnsam bevarandestatus.

Ända fram till nu har myndigheternas beslut om jakt på rovdjur inte kunnat prövas rättsligt och det gav stort utrymme för godtyckliga tolkningar och bedömningar.

- Att Förvaltningsrätten givit oss talerätt i det här ärendet är också en seger. Det kan förhoppningsvis bana vägen för bättre underbyggda skyddsjaktsbeslut i fortsättningen, säger Ann Dahlerus.

En stark förhoppning från Rovdjursföreningens sida är att Naturvårdsverket nu ger upp alla tankar om fortsatt jakt på vargen och istället verkligen riktar in sina ansträngningar på att låta vargen vara ifred och samexistera md renskötseln den korta tid renarna ska vara kvar i området.

- Enligt vår bedömning kan det inte vara en omöjlighet, bara viljan finns, säger Ann Dahlerus.

Gå till arkivet