Alla jägare är inte emot rovdjur

2007-06-01 |

Svar på inlägg i Jakt & Jägare. Vargar som rör sig över gränserna?

Om vargarna nu rör sig över gränserna som du säger Anders och att vargar öster ifrån skjuts med hagel, då måste det betyda att vi har en hel del invandrade vargar från Finland/Ryssland. Detta borde sätta stopp för teorierna om utplantering av vargar. För övrigt är jag trött på att bli smutskastad som jägare, p g a att en del rötägg i jägarkåren missköter sig. Och några sprider en falsk bild av att ALLA jägare är emot rovdjur, och då främst kanske varg. Den seriösa dialog som efterfrågas är något jag också ser fram emot, över hela linjen för/emot rovdjur.

Många inom rovdjursvänliga föreningar vet att det finns rovdjursvänliga jägare. Problemet är att vi är alldeles för tysta. I medierna framstår i stort sett alla jägare som rovdjursfientliga, vilket får den stora allmänheten att tro att så är fallet. Jag blir sur när rovdjursfientliga artiklar hänvisar till ”jägarkåren”, när det egentligen är den personliga åsikten som framförs. Jag blir ledsen när rovdjursförespråkarna på samma sätt drar alla jägare över en kam.

Kanske Jakt & Jägare kan råda bot på detta genom att uppmuntra till en mer sansad debatt på en egen sida i tidningen. Jär övertygad om att det finns fler med öppna sinnelag, som borde lockas att göra sina åsikter hörda i er tidning.

Till sist, hur var det nu med de vandrande vargarna? Är det troligt att de där man funnit gamla skador från hagelskott, kommit österifrån (utplanteringsteorin går direkt i graven), eller är det mer troligt att de faktiskt blivit påskjutna av svenska jägare? (Vet inte vilka andra personer som har hagelbössa med sig ut i skog och mark).

Roslagsmormor

Publicerad i Jakt & Jägare

Gå till arkivet