Akut störning i kalvningslandet fick Länsstyrelsen att säga ja till jakt på björnfamilj

2013-04-29 |

Det blev nej till jakt på fyra lodjur i västra Jämtland.

En snabbt uppkommen skyddsjakt i Härjedalen på fredagen slutade med att tre björnar dödades. De döda björnarna är en björnmamma och hennes två fjolårsungar.
Björnfamiljen uppehöll sig Ruvhten sijtes kalvningsland där de jagade högdräktiga vajor.

Länsstyrelsen i Jämtland motivera jakten med att det inte fanns någon annan lösning. Det blev en akut störning för renskötseln.
Björnarna fäddes väster om 1,5 mil väster om Tännäs

På grund av dåliga spårförhållande förlänger Länsstyrelsen i Dalarna skyddsjakten med några dagar på den varg som sedan en tid uppehåller sig inom renskötselområdet i Älvdalen.
Motivet att förlänga jakten är att snöförhållandena hittills försvårat spårningen av vargen. Nu hoppas man det ska gå lättare att hitta vargen.

Vittangi och Muonio samebyar öster om Kiruna i Norrbotten har fått Länsstyrelsens tillstånd för skyddsjakt på en björn.
Enligt ansökan har den aktuella björnen redan dödat ett par renar. Samebyarna vill stämma i bäcken eftersom man befarar att björnen ska fortsätta ta ren när kalvningen snart inleds.
Förra våren sköts 28 björnar i Norrbotten under skyddsjakt i renkalvningsområdena. Senare på året under licensjakten sköts ytterligare 90 björnar. Nu finns tecken på en kraftig minskning av björnpopulationen i Norrbotten på grund av det kraftigt jakttryck under senare år.

Länsstyrelsen i Jämtland säger nej till skyddsjakt på fyra lodjur på Njaarke samebys vinterbetesmarker i västra Jämtland. Lodjuren uppehåller sig runt fjället Suljätten i Kall.
Ansökan har lämnats in trots att det enligt Länsstyrelsen in dokumenterats några rovdjursskador under de senaste månaderna. Och redan har det under vårvintern skyddsjagats sex lodjur i området.
Samebyn å sin sida hävdar att minst 30 renar har rivits av lodjur i området.
- Just nu har vi en dialog med länsstyrelsen om hur man kan lösa rovdjursfrågan. Allt jag kan säga är att det kommer bli konsekvenser, både för framtiden och det förgångna, säger samebynds ordförande Daana Fjällberg till oddasat.se.

Gå till arkivet