66 lodjur har hittills dött under jaktens åtta första dagar

2019-03-09 |

i licensjakten på våra svenska lodjur har 68 lodjur dödats. Den sammanlagda licensen i de tio län där jakt är tillåten är 67 lodjur. En överskjutning skedde i Jämtland.


Så här fördelas lodödandet i de tio länen:
Licens-Skjutna-Återstår
Västerbotten 16-16-0 - jakten avslutad
Västernorrland 8-8-0 jakten avslutad
Jämtland 15-16-0 - jakten avslutad - en överskjutning - skyddsjakt pågår på flera lodjur.
Stockholm 3-3-0 - jakten avslutad
Värmland 9-9-0 - jakten avslutad
Örebro 2-2-0 - jakten avslutad
Västmanland 2-2-0 - jakten avslutad
Västra Götaland 7-7-0 - jakten avslutad - skyddsjakt på ett lo pågår i Mullsjö
Kalmar 3-3-0 - jakten avslutad
Jönköping 2-2-0 - jakten avslutad

De två sista licenserna överklagades av Rovdjursföreningen både till
Förvaltningsrätten och Kammarrätten utan resultat. Den senare rätten
gav inte ens prövningstillstånd.
I veckan tog Naturvårdsverket beslut om ny nationell miniminivå för lodjur som ska gälla de fem kommande åren till i mars 2024.
I princip handlar det om samma nivå som hittills sedan fem år.
Det nya är att Norra rovdjursförvaltningsområdet får en sänkning med 8,5 lofamiljer som "ges till" Södra området.
Mellersta området behåller sin sammanlagda nivå, men en viss fördelning och justering sker mellan länen i området. Mer om detta i Inlägget nedan.

Gå till arkivet