14 lodjur skall skjutas i tre län i södra Sverige

2019-12-02 |

14 lodjur ska tillfredsställa jägarnas marsjakt på lodjur. Foto. Hans Ring

Länsstyrelserna i Östergötland, Jönköping och Kalmar har har fattat beslut om licensjakt på tillsammans 14 lodjur i vinter.
Östergötland har beslutat om fyra, Jönköping två och Kalmar åtta lodjur för sina respektive licenser.
Naturvårdsintresset i Viltförvaltningsdelegationerna i de tre länen motsätter sig all licensjakt på lodjur.

Östergötland har ett förvaltningsmål på sju familjegrupper, förra
vintern fanns tio familjer. Jakten kommer att ske på två lo inom vardera
två områden där populationen bedöms som tätast.
Norra området: Motala kommun ner till Motala Ström och vidare upp västra delen av Finspångs kommun till länsgränsen mot Örebro.
Södra området: Kinda kommun, sydvästra delen av Linköpings kommun, södra delen av Mjölby kommun och Boxholms kommun öster om väg 32.

I Jönköping fanns sex familjegruppe - hona med unge/ungar - vid senaste inventeringen, vilket är endast en familj över förvaltningsmålet som är fem. Här skall jagas inom två områden.
Jaktområde 1: Mullsjö, del av Habo och Jönköpings
kommuner.
Jaktområde 2: Del av Vaggeryds, Värnamo och Sävsjö kommuner.

Kalmar län som jagar åtta lo tillåter jakt på ett lo per kommun. Jakten
är slut när tre produktiva lohonor över 14 kilo är skjutna.
Förvaltningsmålet i Kalmar är fyra till åtta familjegrupper, vid inventeringen fanns 11,5 familjegrupper.

- Det finns ingen anledning att decimera lodjuren som äntligen har
blivit fler i södra Sverige, heter det i ett gemensamt uttaland från Naturvårdsintresset i Viltförvaltningsdelegationerna.

Gå till arkivet