Vilda Blickar - fototävling 2014

2014-04-08 |

Förra årets vinnarbild. Foto:Gunnar Aus

Nu börjar fototävlingen Vilda Blickar, Best of the Beast Photographer of the Year 2014. Förra året blev tävlingen en succé med många fina bidrag, en kvalificerad jury och exklusiva priser. Välkommen att ställa upp med dina bästa rovdjursbilder även i år.


Återigen vill vi se de stora rovdjuren björn, varg, järv, lodjur och
kungsörn. I år är det endast bilder på vilda djur som gäller
och bilden ska vara tagen i något av de Nordiska länderna Norge,
Sverige eller Finland. Tävlingen är öppen för alla.

Sista inlämningsdag är 31:a oktober 2014 och bilden får vara max två år gammal vid slutdatum, dvs tagen efter 31:a oktober 2012. Vi återkommer med info om hur tävlingsbidrag ska sändas in lite senare. Håll utkik på hemsidan!

Prisutdelning kommer att ske på Fotomässan, stora scenen lördag
22 november, och 1-3:e pristagarna  kommer att vinna fotoresor med InsideNature. Pristagarna utses av en mycket kvalificerad jury: Magnus Elander, Bo Kristiansson och Tom Svensson. Dessutom kommer en publikfavorit att utses genom omröstning på Fotomässan.

Ett stort lycka till med fotograferandet av rovdjur under 2014 och välkommen med din bilder till tävlingen!

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen