Vårträff i region Västra Götaland den 8 maj

2010-04-25 |

Information om vårträff på Nordens Ark lördagen den 8 maj.

Deltagare från SRFs region i Västra Götaland samt medlemmar i SRFs styrelse.

PROGRAM

13.00: samling på gården vid huvudbyggnaden ovanför entrén. Personal i kassan anvisar.

13.05: Åbysalen, huvudbyggnaden: kort presentation av varandra, information om årsmötet i Karlstad, orientering om Viltvårdsdelegationen på Länsstyrelsen, stängslingsläget och höstens verksamhet.

13.45: information om SRFs satsning på regionerna samt möjligheterna till samverkan med Studiefrämjandet för att sprida våra budskap om rovdjuren ut i samhället. Åtföljande debatt om regionala spörsmål i anslutning till detta.

Bengt Sundström och Ylva Lindberg från SRFs styrelse samt Ulf Stridsberg leder.

14.45: kaffe med tillbehör.

15.15: fortsatt debatt enligt ovan.

16.30: rast

17.00: kåseri med bilder från finskryska gränsen. Kristian Bernstone.

18.00: guidning i parken med Lorina Stenwall.

19.00: middag i Lantgårdskaféet. "Knytmiddag" = var och en tar med egen mat och dryck.

Under kvällen fortsätter vi samvaron: den som har något att berätta gör det!

Välkomna att komma före starttid för att se parken, äta lunch mm!

Anmälan senast den 3 maj till Lorina Stenwall:
E-post: lorina.stenwall@rovdjur.se
Telefon: 0522-660447eller 0705-576274

Övernattning kan ske på vandrarhemmet. Meddelas vid anmälan om deltagande.
(4-bäddsrum, 600 kr, inklusive sängkläder).
Priser: lokalhyran betalas av SRF. Kaffet mm bjuder RIV på (20 kr/medlem/år).

VÄLKOMMEN!

Kristian Bernstone
Regionansvarig SRF Västra Götaland

Relaterade länkar

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen