Värmland skulle jaga varg i fyra revir, jagade i fem - men sköt bort endast tre

2015-02-19 |

Inventeringsläget just nu. Åtta revir (mörkgröna) inom länet är hittills kvalitetssäkrade föryngringar 2014. Här ingår fyra gränsrevir som överlappar riksgränsen in i Norge. Förra vintern fanns 17,5 föryngringar i Värmland inkl de norska gränsreviren.

Värmland skulle jaga i fyra revir i två jaktområden och skjuta 24 vargar.
Det var förutsättningarna inför licensjakten i januari. Men då hade man inte räknat med revirhanen i Gårdsjöreviret och vad han hade haft för sig sedan han i februari 2013 hade spårats blödande och halt.
Vi återkommer till Gårdsjöhanen.

När jakten nu är avslutad i länet och DNA-analyserna började rulla in till Länsstyrelsens i Värmland visar det sig att jakten skett i fem revir. Förutom Gårdsjö/Forshaga i södra Värmland och Kläggen/Medskogen i norr har det jagats på en hel vargfamilj i ett området söder om Gårdsjö och väster om Forshaga som nu hastigt döpts till Dömlereviret.
Även om man har jagat i fem revir har jakten hållit sig inom licensantalet 24 vargar och trots att man jagade på fem revir blev
det bara tre som sköts bort.
I både Medskogen och Forshaga finns fortfarande föräldraparen intakta. I båda reviren sköts två årsvalpar.
Hur kunde det bli så här?
Vi vänder tillbaka till Gårdsjöhanen i februari 2013. Han spårades som sagt
blödande och halt av Länsstyrelsens personal. Efter ett tid försvann han
oförklarligt. Ett år senare dök han plötsligt upp igen vintern
2013/2014. Vilket konstaterades med en DNA-analys på en spillning som
togs i samband med en spårning längre söderut i reviret då hanen och
tiken spårades tillsammans. Något DNA-prov från tiken togs inte vid
detta tillfälle. Det hade man gjort tidigare vid en spårning norrut i
reviret då de också gick tillsammans. Dessa båda spårningar visade att
Gårdsjöparet var intakt. DNA styrkte detta. Trodde man. När
jakten nu är över ger DNA-analyserna en helt annan bild. Och inte bara
det. Obduktionen av "Gårdsjöhanen" visar att orsaken till att han
haltade vintern 2013 var att han blivit utsatt för tjuvjakt. Tjuvjakt i
Selma Lagerlöfs gamla hemtrakter. En tid efter påskjutningen måste
hanen dragit sig undan och lämnat reviret och slagit sig ner en bit
söder om revirgränsen. Och där så småningom träffat en ny tik och blivit
kvar där.
Gårdsjötiken måste å sin sida träffat en ny hane någon
gång under februari för att ha hunnit med att para sig. Både valpar och
denna vinters revirhane i Gårdsjö sköts under jakten. Tiken dog
förövrigt redan förra hösten i september inne i en fårhage, skjuten i en
§28.
Länsstyrelsens spårning och DNA-analyser i reviret visade inget
annat än att Gårdsjöreviret var intakt vintern 2013/2014, och det var de
uppgifterna som låg till grund för områdesindelningen inför
licensjakten i januari.
Något Dömlerevir fanns inte på kartan. Vill man hårdra är tjuvskottet mot Gårdsjöhannen det som orsakade att ett
nytt revir bildades söder om Gårdsjö och ställde till det för
inventeringen förra vintern.
I övrigt har Länsstyrelsen redan hunnit inventera en del av Värmland efter eventuellt nya revirbildningar och föryngringar från 2014 i etablerade revir. Så här långt kan man säga att det finns indikation på två nya parbildningar, ett väster om Svaneholm som lappar över både Värmland och Dalsland ner mot Bengtsfors och ett i Borgviksområdet väster om Grums.
Vismen mellan Kristinehamn och Karlskoga där hanen kördes ihjäl av tåget för något år sedan verkar var ett intakt par igen.
Ett helt nytt revir med valpar är bekräftat öster om Torsby ner mot Klarälvdalen. Det går under namnet Vimyren.
Åtta helt värmländska revir är hittills bekräftade med valpar födda
2014. Fortfarande återstår spårningar av värmländska revir utefter
länets östra gräns mot Örebro och Dalarna.
Jan B

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen