Vargens Dag den 4 februari firas i Nora med Henrik Ekman och samtal kring vargen

2011-01-10 |

Fredagen den 4 februari är det Vargens Dag. I Nora uppmärksammas dagen med "Ett samtal kring vargen" i Nora Folkets hus klockan 19. En av deltagarna i samtalet är Henrik Ekman, natur- och vetenskapsjournalisten som nyligen gav ut boken "Vargen - den jagade jägaren".

Övriga är fårägaren och konstnären Lennart Eldsfors från Moshyttan, rovdjurshandläggaren vid länsstyrelsen i Örbro Malin Aronsson, styrelseledamoten i Svenska Rovdjursföreningen och Bergslagsbon Ylva Lindberg och Bo Mårtensson som är polis med specialområdet illegal jakt och älgjägare.

Samtalet leds av Jan Bergstam, tidigare chefredaktör för flera av NWT-koncernens tidningar i Bergslagen och engagerad i vargfrågan sedan 1983. Naturligtvis kommer publiken att kunna delta i samtalet.

Redan från klockan 18 kommer arrangerande Svenska Rovdjursföreningen att vara på plats för information, försäljning av lotter, böcker och annat med rovdjursanknytning.

Ett av priserna i lotteriet bjuder på ett verkligt äventyr, ett besök i hägnet hos vargarna i Kolmården.

Arrangör är Svenska Rovdjursföreningen och Studiefrämjandet.

Välkommen!

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen