Vargen i Korsskogen är inte oskygg

2021-10-27 |

Frilevande finskrysk varg. Foto: Tony Olsson.

Liksom vid tidigare tveksamma beslut om två skyddsjakter på björn i länet, har nu Länsstyrelsen tagit beslut om en varg i Korskrogen. Ett beslut där närgånget beteende utgör huvudsakliga skälet med motiveringen att förhindra att vargen intar ett aggressivt beteende. Något sådant beteende har inte förekommit, trots kontinuerlig närvaro i tio månader och heller inga skador. Och vargen går bevisligen undan vid kontakt med människor.

Hur farlig vargen är för oss människor är en fråga som är mycket berättigad mot bakgrund av ovanstående. Historiskt vet vi att vilda vargar dödat människor i Europa och i närtid i andra delar av världen. Erfarenheterna från Europa i modern tid visar dock att risken är så låg att vargarna här närmast kan betraktas som ofarliga ur fatal synpunkt. Det finns dock några få undantag där människor blivit skadade enligt nedan.

För att bedöma risker med varg i förhållande till andra risker som vi som människor utsätts för, är antalet vargar omvandlat till antal vargar per år i tiden en faktor att ta hänsyn till. Utifrån en rapport från LCIE (Status and trends for Large Carnivores in Europe 2004) beräknades antalet vargar i Europa till 19 475 individer. Med detta som underlag och utgående från samma årliga vargtillväxt som i Skandinavien (15 %) kan antalet vargår i Europa under perioden 2000-2020 beräknas till drygt 1,5 miljoner! Under samma period har en människa skadats av en frisk varg i Lettland 2001 och två skadats av rabiessmittad varg i Litauen 2000!

Varje läsare får själv bedöma hur stor denna risk är i jämförelse med andra risker vi utsetts för, som dödsolyckor i trafiken på grund av överstora klövviltstammar, vådaskott vid jakt, med flera risker. Vid en sådan jämförelse blir de vilda Europeiska vargarnas farlighet närmast obefintlig.

Oro och rädsla för varg kan man dock ha förståelse för, men som förvaltande myndigheter uppenbarligen har svårt att hantera på ett förnuftigt sätt. Rädsla är dessutom ofta en effekt av medveten påverkan från de som vill ha så få, eller inga vargar alls i sin omgivning. Beslut som detta bidrar troligen till mångas ökade rädsla och uppfattning att vargar är farliga, eftersom myndigheterna anser att de måste avlägsnas.

 

Anders Ekholm

Svenska Rovdjursföreningen region Gävleborg

Insändaren är publicerad i Arbetarbladet 28 oktober 2021. 

Gå till arkivet