Varg simmade in i fårhage - 21 får och lamm dödade/avlivade eller saknade

2011-05-24 |

Näset som stängslats tvärs över ligger i nordänden av sjön Bredsjön som ligger söder om Tyngsjö i västra Dalarna precis på gränsen till Värmland. Troligen är det en varg från reviret Aamäck som attackerat fåren.

En fårägare i Tyngsjö i västra Dalarna drabbades hårt vid en vargattack mot hennes fårhage som ligger på ett näs i norra änden av Bredsjön.
Sex djur var döda och mer eller mindre uppätna, åtta får med skador fick avlivas och en tacka och sex lamm saknas, sammanlagt 21 får försvann alltså i attacken.

Näset är hägnat med femtrådigt rovdjursstängsel tvärs över näset. Något stängsel utefter sjön runt nässpetsen finns inte, vilket vargen upptäckte och simmade in i fårhagen.
Fåren har gått i hagen i tio dagar utan att något hänt tidigare.Hur många vargar som deltog i fårattacken vet man inte.
Alla de 21 döda och avlivade fåren och lammen dog inte vid själva attacken, men flera av djuren var så skadade att de fick avlivas.
35 får eller lamm fanns i hagen. De överlevande kommer enligt Jakt & jägare att gå kvar i hagen.
Skjuttorn är beställt för att sättas upp som vakttorn. Enligt J&J har flera frivilliga jägare anmält sig att sitta i tornet för att vänta in vargen om den kommer tillbaka.


Vargar som attackerar tamdjur kan skjutas med stöd av paragraf 28 i jaktförordningen. Men först ska man försöka avstyra en attack genom att skrämma vargen. Att sitta och vänta in en varg är inte att försöka skrämma den. Det låter mer som förberedelse till grovt jaktbrott.

Men borde inte omsorgen om de överlevande fåren gå före och placeras i en säkrare hage. (rovdjur.se:s kommentar).

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen