Välkommen till Karlstad och Årsmötet 2016

2016-04-03 |

Alla medlemmar hälsas välkomna till Rovdjursföreningens årsmöte som i år hålls i Karlstad lördag 23 april i NWT:s konferenslokal på Våxnäsgatan 20
Registrering, kaffe och smörgås från 12.30.
Årsmötet inleds 14.00.

Missa inte ett intressant möte där du träffar andra engagerade rovdjursvänner. Om du vill vara med och påverka årsmötet måste du vara medlem i föreningen från senast två veckor innan mötet
Som medlem i Svenska Rovdjursföreningen får du också möjlighet att vara med och påverka och forma den svenska rovdjurspolitiken. Föreningen är väl representerad i olika sammanhang som värnar våra fem stora rovdjur.

Föredrag om järv
Efter årsmötesförhandlingarna klockan 17 blir det ett intressant föredrag om det av våra stora rovdjur som kanske är minst bekant för många av oss.
Malin Aronsson från Skandinaviska järvprojektet berättar om järven i skogslandet och dess utbredning söderut i landet.

Anmälan

Du behöver inte anmäla dig i förväg till årsmötet och föredraget, men om du
gör det via mail får du alla årsmöteshandlingar med e-post i god tid
före mötet.
Anmälan på info@rovdjur.se  eller tel. 08-441 41 17

Medlemmar har rösträtt

Det är lätt gjort att glömma betala sitt medlemskap, om man inte har
autogiro. Du har väl inte missat?
Senast två veckor före årsmötet ska betalningen vara inne för att du ska ha rösträtt på mötet.

Valberedningens förslag till ny styrelse
Ordförande:
Torbjörn Nilsson, Karlstad
Ledamöter:
Asinja Holma, Venjan (1 år)
Eva Ångström, Stockholm (2 år omval)
Gunnar Gillberg, Göteborg (1 år omval)
Göran Lundin, Skellefteå (2 år)
Johan Linder, Brokind (2 år)
Liv Klingenberg de Verdier (1 år kvar)
Robert Franzén, Köpingsvik (2 år)

Dokument för nedladdning

Årsmöteshandlingar 2016.pdf

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen