Utrota inte vargen i Uppland

2021-02-09 |

Varg i hägn. Foto: Peter W. Eriksson

I en skrivelse till Länsstyrelsen i Uppsala län kräver företrädare för en rad lokalavdelningar till Svenska Jägareförbundet (SJF) och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) att vargreviret som kallas Siggefora ska skjutas bort omedelbart. Det man i klartext vill är att utrota vargen i Uppland.

Under pandemin har människor sökt sig ut i den hälsobringande naturen som aldrig förr. Många blir fascinerade av naturens mångfald och vill lära sig mer. Naturskyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningens exkursioner blir snabbt fulltecknade. Allt fler vill lära sig mer om hur viktiga rovdjuren är för vår natur och möjligheten till att se eller höra rovdjur ger naturupplevelsen en extra krydda.

Våren 2020 konstaterades det att två vargar revirmarkerade i närheten av Siggeforasjön. Därmed blev det officiellt att ett nytt vargrevir bildats i Uppsala län. Under flera år har jägare försökt minska älgtätheten i det område som Siggeforareviret berör, men än har man inte nått målet för avskjutningen. Jägarna vill minska antalet älgar för att begränsa betesskador på skogen. Det innebär alltså att vargarna hjälper till att uppnå målet för älgförvaltningen i området. Utöver de älgkalvar som vargarna oftast lever av finns det även gott om rådjur, vildsvin, dovhjort och kronhjort i området. Till skillnad från mänskliga jägare så dödar vargarna endast mycket sällan älgar som är äldre än två år. Det finns därför älgkor och älgtjurar kvar som kan göra nya älgar om inte mänskliga jägare vill minska älgtätheten för att minska betesskadorna.

Av de attacker som skett på tamdjur i Siggeforareviret har ingen haft rovdjursavvisande stängsel. Inga tamdjur som gått innanför rovdjursavvisande stängsel har blivit rivna av varg i Uppsala län. Svenska Rovdjursföreningens har under sensommaren hjälpt till med att montera rovdjursavvisande stängsel i området. Länsstyrelsen erbjuder också tamdjursägare bidrag för materialkostnaden så det blir ett relativt billigt och mycket effektivt skydd mot rovdjursangrepp.

Av vad vi vet i dag så är Glamsenreviret, som skribenterna från SJF och LRF hänvisar till i det närmaste upplöst. Siggeforareviret är alltså i dag det enda säkerställda vargreviret i hela Uppland. Hanen i Siggeforareviret är avkomma efter en invandrad finskrysk varg och honan är andra generationens avkomma till en annan invandrare från detta område. Vargarna i Siggefora är därför genetiskt sett de allra mest skyddsvärda vargarna i hela Sverige.

2015 gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en ny miniminivå för antal vargar efter som den tidigare utredningen hade avsevärda brister. Naturvårdsverket kom fram till att 300 vargar är en miniminivå för gynnsam bevarandestatus – men bara på villkor att invandringen österifrån är så omfattande att vargarna i Sverige fungerar som en del av en större population där också Finland och Ryssland ingår. Om inte denna invandring fungerar behövs enligt Naturvårdsverkets beräkningar en vargpopulation på 1700 individer. Med andra ord borde det vara angeläget att det går bra för Siggeforavargarna och deras valpar, inte att utrota dem.

Vi vet att även Svenska Jägareförbundet anser att vargen har hemortsrätt i Sverige eftersom den funnits här sedan istiden. Det är dags att vi börjar se vargen som en naturlig del av Upplands natur. De vilda djuren måste få vara lovliga byten för vargarna minst lika mycket som för mänskliga jägare. Sverige är ett rikt, glesbefolkat land där rovdjurshat inte längre har någon plats.

Per Axell, ordförande, Svenska Rovdjursföreningen
Marianne Kahn, ordförande, Naturskyddsföreningen Uppsala län
Carina Grübb, boende i revirområdet
Josephine Jonsson, boende i revirområdet

Debattartikeln är publicerad i Upsala Nya Tidning 4 februari 2021.

Dokument för nedladdning

Debatt_Siggeforareviret.pdf

Gå till arkivet