Två vargar skyddsjagas och två nya ansökningar inlämnade

2011-06-26 |

Just nu pågår skyddsjakt på varg på två ställen i Skandinavien, samtidigt som ytterligare två ansökningar ligger inne hos berörd länsstyrelse.
Skyddsjakt är det i Idre och väster om norska Elverum.
Ansökningar har lämnats in i Värmland och Dalarna.

I Idre jagar Idre nya sameby en ensam varg i trakterna av Grövelsjön som under senare tid rivit två rena och ett antal kalvar.
I skogarna mellan Elverum och Löten har skyddsjakten återupptagit sedan man åter har hittat slagna får i området. Vi skyddsjakten för några veckor sedan blev det tillåtet för jägarna att både spåra och skjuta från bil. Den jakten slutade utan att någon varg sköts.
Ansökningarna har kommit in från värmländska Östra Ämtervik där en fårägare fått ett djur dödat och ett djur skadat. Och i Dalarna har en fårägare i Nyhammar ansökt om skyddsjakt efter ett vargbesök i hans fårhage med några döda lamm som resultat. I Nyhammarområdet har redan haft skyddsjakt i vår utan att någon varg blev skjuten.

För någon vecka sedan sköts en varg i Alvdal i Glommadalen i höjd md Femunden och någon vecka tidigare sköts en varg vid sydväständen av sjön Mjösa.

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen