Tre fårattacker inom en vecka i Skåne - Viltskadecenter ville ha jakt redan efter två

2013-08-11 |

Natten till lördagen slog en varg i Skåne till igen. Den här gången dog fyra får i en hage i Ingelstorp öster om Ystad. Att det är varg som dödat fåren råder ingen större osäkerhet om. Däremot kan man inte säga något om det är samma varg som tidigare i veckan dödade får söder om Hörby och nordost om Sjöbo med några dagars mellanrum.
Redan i fredags förordade Viltskadecenter skyddsjakt på vargen i ett remisssvar till Naturvårdsverket.

I veckan dog nio får i Östra Sallerup söder om Hörby och under natten till tisdagen dödades sex får och två skadades i Fränninge nordost om Sjöbo. De två första fårhagarna ligger drygt en mil från varandra och därmed klart inom samma geografiska område, medan den senast inte är lika självklart kan sägas vara samma varg som i Sjöbo.
Ä Sannolikt är det samma varg, men vi kan förstås inte säga något med säkerhet. Det är viktigt för oss att kunna identifiera vilken individ det rör sig om och vi kommer att intensifiera letandet efter spillning eller andra spår så att vi kan ta DNA-prov. Vi tar gärna emot tips från allmänheten om man hittar vargspillning i det här området, säger Bertil Nilsson, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Skåne.
LRF i Skåne ansökte tidigare i veckan hos Naturvårdsverket om skyddsjakt på vargen.

I ett yttrande i torsdags avrådde Länsstyrelsen Skåne från skyddsjakt medan Viltskadecenter tillstyrkte jakt i sitt yttrande i fredags.

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen