Stoppa vargjakten! Miljörörelsens brev till EU-kommissionären Potočnik är nu på väg till Bryssel

2012-10-24 |

- Vi motsätter starkt till den svenska regeringens krav och åtgärder, och vill göra er uppmärksamma på det faktum att alla omständigheter som ni med rätta påpekade i ert brev till den förre svenska miljöministern i december 2010 fortfarande gäller.
Det skriver Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen i Sverige och Världsnaturfonden i ett brev till EU-kommissionens Janez Potočnik.
Brevet gick iväg stax efter lunch i dag onsdag.

Bland annat pekar man på att ett nationell tak på 180 vargar som miljöministern Lena Ek vill införa aldrig kan vara i överensstämmelse med EUs habitatregler om gynnsam bevarandestatus.

- En decimering på cirka 40 procent av vargstammen i vinter kommer att hota den bräckliga populationen. Även i en hypotetisk framtid med en vargstam i genetiskt perfekt skick, skulle en sådan begränsning allvarligt äventyra stammen,  särskilt i ett långsiktigt perspektiv på grund av högre sårbarhet för sjukdomar, tjuvjakt, trafikolyckor, nativitet variation och andra slumpmässiga händelser, skriver de tre miljöorganisationerna.
Man menar att siffran 180 vargar inte är grundad på sund vetenskaplig grund.

Hela brevet till kommissionären Janez Potočnik ser du här nedan.

Dokument för nedladdning

Letter_Commissioner Potočnik_121024_FINAL.pdf

Gå till arkivet