SRF deltar vid Rovdjurens Dag på Skansen den 10 oktober

2010-09-02 |

SRFs monter på Skansen Foto: Lina Ricklund

Svenska Rovdjursföreningen kommer att finnas på plats den 10 oktober då Skansen anordnar Rovdjurens Dag.

Program
Klockan 9 Kom med på en spännande rovdjursmorgon!
Följ djurvårdarnas stök innan Skansen slår upp sina portar. Det städas och matas, och vi går runt till våra rovdjur – vargar, järvar, björnar och lodjur som oftast är som mest nyfikna på morgonen!
Samlingsplats: entré Sollidsporten 10 oktober kl 9
Pris: Inget extra avgift utöver Skansenentré
Bokas via bokning@skansen.se eller 08-442 82 70 Antal platser: 20

Klockan 11-16 Svenska Rovdjursföreningen
Träffa Rovdjursföreningen som finns på plats vid vargarna för att prata om sitt arbete med rovdjuren.

Klockan 12-14.30 Jonas Leksell och Tom Arnbom vid vargarna
Träffa Jonas Leksell vid varghägnet klockan 12. Han tar er med på ett äventyr under ett par timmar som bland annat innehåller en matrunda hos djuren. Världsnaturfondens rovdjursexpert Tom Arnbom gör Jonas sällskap och svarar på alla frågor om rovdjur.

Relaterade länkar

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen