Skyddsjakt redan i helgen på Roslagsvargen

2012-06-23 |

UPPDATERAD 24 juni.
Som vi antydde i torsdags kom på fredagen klartecken från Naturvårdsverket att inleda skyddsjakt på den varg som i torsdags dödade och skadade 13 får på ön Lilla Risten utanför Gräsö vid Öregrund i Roslagen.
Skyddsjakt har begärts av Länstyrelsen i Uppsala.

Sannolikt handlar det om samma varg som i slutet av maj attackerade på flera gårdar fyra mil norrut utefter kusten. Då dödades 12 får i två attacker.
Anledningen till att Länsstyrelsen tagit initiativet till skyddsjakt på vargen är att det finns får på många av de små öarna vid Gräsö och på dem kan ägarna inte skydda sina får med stängsel som på fastlandet. Många får får mer eller mindre lösa inhägnade med havet men en varg kan lätt simma från den ena ön till den andra.
En jaktledare har utsetts och redan i helgen kommer förmodligen jakten att inledas.
Antalet döda får på Lilla Risten var senare under lördagen uppe i 17 och fortfarande saknas tre. Skyddsjakten har ännu inte inletts av den enkla anledningen att man inte vet var vargen finns. Den kan vara kvar på ön eller är den tillbaka på Gräsö... Det finns hur många öar som helst runt Öregrund dit vargen kan ha flyttat sig.
Jaktledaren som utsetts är en hemlig sådan för att undvika att han rings ner, och jakten startar så snart vargen är lokaliserad.

 

Relaterade länkar

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen