Skjutna vargtiken i Skultunareviret har inga synliga foster i livmodern

2012-03-30 |

Den varg som sköts i Skultunareviret på kvällen förra onsdagen var föräldratiken i reviret. Det konstaterades när kroppen obducerades av SVA under fredagen dit kroppen hade fraktats.

På torsdagen gick Länsstyrelsen ut med uppgiften att den skjutna vargen sannolikt var en ung tik.
Vilket alltså var fel som så mycket annat i denna skyddsjaktscirkus som regisserats av Länsstyrelsen i Västmanland.
Bland annat kunde man på SVA i livmodern se ärr från tikens första valpkull som hon födde förra våren. Då födde hon sju till åtta valpar.
Förra söndagen sköts i reviret en ung hanvarg född förra våren. Skyddsjakten är därmed avslutad.

Föräldratiken som sköts i onsdagskväll har inga synliga foster i livmodern, däremot ärr från förra årets kull på sju till åtta valpar, hur många exakt är svårt att se enligt SVA.
På tiken kan man inte med blotta ögat se några foster i livmodern vilket betyder att hon antingen inte blivit parad, eller också har parningen skett under de senaste två veckorna. Hade parningen skett längre tillbaka i tiden hade man kunnat se fosterblåsor med ögat.
SVA kommer nu att undersöka livmodern mikroskopiskt och den undersökningen blir klar tidigast om två veckor.
Antingen är hanen borta ur reviret av en eller annan orsak eller också har föräldraparet stressats av jakten och inte kommit till ro för en parning, eller också blev det ovanligt sen parning, men inte onormal.

Nedan sidor från SRFs tidning Våra Rovdjur som visar hur det är stängslat där Skultunavargarna påstås ha tagit får i höstas.

Dokument för nedladdning

18-19 VR 1-2012 rgb-2.pdf

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen