Rovdjursföreningens styrelse omvaldes förstärkt med Henrik Stern och ny suppleant

2011-03-26 |

SRFs styrelse 2011 Roger Olsson, Henrik Stern, Ylva Lindberg, Robban Franzén, Kerstin Fredin, Lorina Stenwall och Hans-Ove Larsson.

Ordförande Roger Olsson hälsar välkommen och i ett kort anförande gör han en genomgång varför föreningen har ett viktigt arbete i den pågående debatten om rovdjurens plats i den svenska naturen.
Just nu berättar föreningens generalsekreterare om insatserna under de två senaste årens licensjakter på varg. Ca 34 000 har i år skrivit på föreningens upprop mot licensjakten.

Förra året tog föreningen tog initiaiv till en anmälan av vargjakten till EU. SNF, WWF och Djurskyddet gick in och stöttade anmälan. Vi vet nu att EU-kommissionen har beslutat att ta upp frågan och pröva den svenska licensjakten.
Föreningen gick också in med en debattartikel som publicerades främst på Svds Brännpunkt, som sannolikt bidrog till att situationen för den vikande lostammen uppmärksammades och gav en försiktig tilldelning på tillsammans 30 lodjur i åtta län i Mellansverige.
Robert Franzén går igenom arbetet i länens Viltförvaltningsdelegationer som flera av föreningens medlemmar finns representerade i. Många av dessa möter en ny kultur och därför har och kommer föreningen att ha sammandragningar för att ge dem kunskap i förvaltningsarbete.

Hans-Ove Larsson är ordförande för mötet.

Verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningen och revisionsberättelsen går igenom och några frågor från medlemmar rätas ut.
Styrelsen får ansvarsfrihet, utan invändningar.
Medlemsavgiften fastställdes oförändrad till 275 kronor och 30 för familjemedlemmar.

Årsmötet beslöt att utöka antalet ordinarie styrelseledamöter till sju efter förslag av Marianne Marcusdotter som ville ge Henrik Stern från region Stockholm en välförtjänt ordinarie plats för hans osjälviska arbete för Rialareviret och arbetet i Region Stockolm i allmänhet.

Nya styrelsen ser ut så här:
Ordf Roger Olsson
Ledamöter Robert Franzén, Kerstin Fredin, Bengt Sundström, Ylva Lindberg, Krister Persson och Henrik Stern.
Suppleanter Hans-Ove Larsson och Lorina Stenwall

Valberedningen fick ett något annorlunda utseende än valberedningens eget förslag efter förslag från Anders Bjärvall.
Ordinarie
Tryggve Hedtjärn (sammankallande), Sven-Erik Alhem, Liselotte Falk Suppleant Ulf Stridsberg.

 

Gå till arkivet