Rovdjur akut hot mot samebyar

2010-04-14 |

Rovdjuren tar så många renar att flera samebyar kommer få svårt att klara sig på sikt. Svinnet kan vara så stort som 20 procent på grund av rovdjuren, men siffrorna är mycket osäkra.

Mer eller mindre hela norra Sverige är områden där olika samebyar har betesmarker för sina renar. Konflikter med rennäringen är oundvikliga, eftersom rovdjuren Ä lo, järv, björn och örn har samma utbredningsområde. Vargen ska hållas bort helt från rennäringen, enligt politiskt beslut.

I takt med att rovdjuren ökar, blir också problemen för rennäringen större. Svenska samernas riksförbund, SSR, accepterar ett svinn till rovdjuren på 5 procent av de 260000 renar om finns. Siffror från Lantbruksuniversitetet på att det snarare kan handla om 50000Ä60000 har kritiserats. Men nu har SSR låtit göra en ny studie som kommer fram till samma storleksordning.

ÄVi är i akut kollapsläge, inte i alla samebyar men i vissa har det gått långt, sade Mirja Lindberget när hon presenterade sin studie vid vargsymposiet i Vålådalen.

Relaterade länkar

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen