Rialareviret intakt igen med ny revirtik och gamla genetiskt vikitiga revirhanen

2013-01-08 |

Den nya vargtiken i Riala har redan börjat förlöpa. i vår är chansen stor att det blir en tredje viktig valpkull i Rialareviret. Foto: Länsstyrelsen.

För ungefär ett år sedan försvann föräldratiken i Rialareviret i norra Stockholms län. Nu verkar det som om hannen fått nytt sällskap.
– Vi har spårat två vargar som revirmarkerar tillsammans. Vi har också hittat löpblod vilket talar för att ett nytt vargpar bildats i Rialareviret, säger Hanna Dittrich Söderman på Länsstyrelsen i Stockholm.

Man tror att hanen är den ursprungliga hanen utvandrad från Galvenreviret vilket alltså gör eventuella valpar i vår betydelsefulla i det fortsatta arbetet att skapa en vargpopulation i landet med gynnsam bevarandestatus.
Vilket också betyder att Rialareviret behåller sin status som viktigt revir. Vargarna har spårats sju kilomter vid ett tillfälle och skitar kommer att DNA-analyseras för att få kunskap om varifrån vargarna kommer.
I Galvenreviret i Hälsingland var föräldrahanen en invandrad finskrysk hane. Denne hane har nu etablerat nytt revir längre norrut i Hälsingland där han fått sin fjärde valpkull.

Gå till arkivet