PRESSMEDDELANDE: Jägareförbundets krigsförklaring mot vargen!

2005-12-01 |

Minoritetens tyranni mot majoritetens positiva syn på rovdjuren måste få en ände, säger Svenska Rovdjursföreningen och varnar för Jägareförbundets upptrappade offensiv mot varg.

- Jägareförbundets vargplan är helt på tvärs mot resultaten från Fjällmistras stora opinionsundersökning, som visar att en majoritet av det svenska folket i landet som helhet, liksom i rovdjursbygder är positiva till rovdjur, inklusive varg, säger Björn Ljunggren, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

Undersökningen ger starkt stöd för riksdagens mål för rovdjursstammarna. Åttiofem procent av svenskarna är positiva! Till och med i ett varglän som Dalarna är det en minoritet, 32% enligt undersökningen, som vill minska Riksdagens mål för antalet vargar. Det innebär att 68% vill öka antalet vargar eller tycker att det antal som finns är OK.

Hårt trängda av en fåtalig, men aggressiv och högljudd, antivarglobby, har Svenska Jägareförbundet antagit en handlingsplan för varg som, om den skulle verkställas, sannolikt skulle leda till att den lilla svenska vargstammen riskerar att utrotas igen!

Jägareförbundets vargplan är kryddad med kraftuttryck och den tillspetsade strategin för vargen i Sverige andas desperation. Tvärtemot riksdagens målsättningar med rovdjuren vill man införa maximigräns för varg i Sverige på 15 vargfamiljer, men även regionvis med 1-2 vargfamiljer maximalt i en region.

Gå till arkivet