Om Moderaterna får bestämma är licensjakten ett minne blott

2011-09-09 |

Faksimil NWT. Den Moderata delegationen gjorde nerslag i verkligheten, här hos en fårbonde norr om Karlstad.

Den moderate riksdagsledamoten Ulf Berg vill att licensjakten på varg ska slopas helt och hållet.
Det framkom på när Moderaterna i Dalarna bjöd in jägare och naturorganisationer till en hearing i Falun på onsdagen.
- Vi kommer att föreslå andra sätt, avslöjar Ulf Berg från Avesta
- Ett av dem är skyddsjakt.
Denna vecka är de moderata riksdagsmännen Bengt-Anders Johansson, vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott och Lars Hjälmered , ledamot i samma utskott, på turné i de tre tunga varglänen Värmland, Dalarna och Gävleborg.

Uppdraget är att försöka hitta en väg till en ny samförvaltning av allt vilt, framför allt rovdjuren.
De har fått partistyrelsens uppdrag att komma med konkreta förändringar som förhoppningsvis kan accepteras av alla sidor i den långdragna och tidvis hätska debatten som pågår om våra rovdjur.
Med på turnén är också Lisa Rydberg som är miljöhandläggare hos Moderaterna.

All viltförvaltning
Bengt-Anders Johansson betonar att uppdraget är att titta på all viltförvaltning, inte bara förvaltningen av rovdjuren.
Utan att vara allt för konspiratorisk kan man se turnén som ett misstroende mot Centerns sätt att sköta frågan i Miljö- och Landsbygdsdepartementen. Och när de båda centerministrarna för några veckor sedan meddelade att licensjakten stoppades till vintern och att taket för vargstammen lyftes av började det mullra oroväckande i jägarleden.
Moderaterna tänker nu ta fram en rapport - den ska vara klar i november i år – som ska förändra rovdjurspolitiken.

Lyssnade av

På måndagen var Moderaterna i Värmland, onsdag i Dalarna och torsdagen lyssnade man på Gävleborg.
Samtliga dagar var företrädare för jakt, jordbruk och natur inbjudna. Man gjord också nedslag i verkligheten.
I Dalarna besöktes fäboden Arvselsen utanför Malung. Därifrån fick de med sig möjlighet till skyddsjakt redan efter första tamdjursangreppet och att länsstyrelsens borde bekosta skyddsjakten.
Besöket i Värmland inleddes med ett besök hos fårbonden Per Holmgren i norra Karlstad.
Där fick man enligt regiontidningen NWT ett rakt besked: ”Det är okej med vargen, bara bönderna får betalt för allt merarbete och alla kostnader”.

En politik för alla
Vi vill skapa en rovdjurspolitik som både naturvård och jägare ställer sig bakom är Moderaternas budskap. Man hoppas att den strid som de senaste dagarna blossat upp mellan jägareförbundet och Rovdjursföreningen/WWF/ Naturskyddsföreningen är övergående.
Det som ska ersätta licensjakten för alltid enligt Ulf Berg är en skyddsjakt som kan användas mot vargar
med defekter, vargar som angriper tamdjur och hundar och mot vargar som etablerat sig i områden som har små stammar med bytesdjur.

Färre revir i nuvarande varglän
Personligen vill Ulf Berg se en minskning av antalet vargrevir bland annat Dalarna.  En bra nivå enligt Berg är två till tre revir. Han vill se en förvaltningsplan där vargreviren får breda ut sig i hela landet. Han nämner Norrlandskusten och södra Sverige som i dag är tomma på vargrevir.
Redan innan arbetet med en ny förvaltningsplan kommit igång konstaterar Moderaternas lilla utredningsgrupp att det finns brister i nuvarande förvaltningsplan vilket särskilt märks i den konflikt som är förknippad med rovdjuren och då särskilt varg.

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen