Oförändrad storlek på vargstammen

2010-06-15 |

Preliminära siffror från inventeringen av varg visar att antalet vargar var närmast oförändrat vintern 2009/2010 jämfört med vintern 2008/09. I februari, efter licensjakten då totalt 28 vargar fälldes, fanns mellan 172 och 208 vargar. Möjligen finns ytterligare upp till 20 djur, men det behövs fler DNA-analyser för att vara säker.

Viltskadecenter har nu redovisat preliminära resultat från inventeringen av varg. Den ägde rum mellan oktober 2009 och februari 2010. Rapporten visar storleken på stammen under vintern och hur licensjakten på varg påverkat antalet.

Ä Vi tycks ha klarat riksdagens mål att stammen ska vara oförändrad. Det kan finnas upp till 20 vargar till om de två preliminära föryngringarna bekräftas. Viltskadecenters beräkning ger ett spann på 172-208 djur och det är svårt att nå mindre spann i inventeringen av vilda djur, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Dokument för nedladdning

varg_i_sverige_vintern_2009_2010.pdf

Relaterade länkar

Gå till arkivet