Norska vargjakten är igång igen efter uppehållet

2012-10-18 |

Miljödepartementet säger ja till fortsatt jakt på åtta vargar i södra Norge.
Jakten avbröts förra veckan på grund av klagomål från flera organisationer.
- Departementet anser att det finns utrymme för att de kvoter som tidigare bestämdes för jakt på varg ska följas eftersom målet för jakten är tre årliga föryngringar i landet, säger miljöminister Bård Vegar Solhjell (SV).

Nordlands fylke ingår inte i de områden som får jag varg och i Troms och Finnmark har tiden för överklagan ännu inte gått ut. Och det ger Naturvernforbundet hopp om att man kommer att lyssna på förbundets motivering att ställa in jakten. Bland annat handlar det om att området skall fredas från jakt eftersom det är den här vägen många finsk-ryska vargar väljer på sin väg ner i Skandinavien.
- Området är viktigt för att säkrar den framtida vargstammen i Norge, säger förbundets ordförande Lars Haltbrekken.
De norska bondeorganisationerna Norges Bondelag och Norsk Bonde- og Småbrukarlag är nöjda med regeringens beslut att öppna jakten igen.

Gå till arkivet