Nio björnar - varav fem ungar - sköts under förra veckan i Jämtland under skyddsjakt

2012-05-14 |

UPPDATERAD...
Förra måndagen sköts fem björnar inom loppet av 15 minuter från helikopter nära Bruksvallarna inom Mittådalens samebys kalvningsområde.
Sent i torsdags sköts ytterligare tre björnar i Jämtland i Offerdalsfjällen.
En hona med två ungar befann sig mitt inne i Jovnevaerie samebys renkalvningsområde och hade börjat dödat flera renkalvar.
I söndags sköts ytterligare en björn på Mittådalens marker.

Jovnevaerie sameby sökte på torsdagen skyddsjakt på de tre björnarna som senare under dagen lokaliserades till området mellan Långvattnet och Stor-Stensjön i Offerdalsfjällen.
– I området finns tusentals renar och många av dem är dräktiga vajor eller nyfödda kalvar. På grund av att det fortfarande är mycket snö i fjällen kan björnarna orsaka väldigt mycket skada på kort tid, säger Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare på länsstyrelsen till Länstidningen i Östersund.
Normalt är snön i det närmaste borta när kalvningen sätter in, men år ligger snön fortfarande kvar vilket innebär att de små kalvarna fastnar i kvar i snön när det försöker fly undan attacker från rovdjuren, björnar i det här fallet.
Det innebär att det handlar om snabba beslut för att inte skadorna i renhjordarna ska bli för omfattande.
Under ett normalår skulle större delar av snötäcket varit avsmält och försvårat för björnarna att döda kalvar, samtidigt som det skulle ha funnits mer alternativ föda tillgänglig både på fjällen och i de angränsande skogarna.
Att försöka skrämma björnarna bort från området ansågs inte möjligt eftersom de befann sig mitt inne i kalvningslandet. Och av den anledningen kunde man heller inte använda helikopter för att jaga dem. Istället användes smygjakt för att avliva björnarna.
I söndags 13 maj beslutade Länsstyrelsen om ytterligare en skyddsjakt en björn i Mittådalen samebys kalvningsland. Samebyn ansökte om skyddsjakt under söndagsmorgonen eftersom björnen trots renskötarnas upprepade försök att mota bort den, envisades med att återgå till renhjorden.
Björnen fälldes av Länsstyrelsens personal efter en kort jakt.
- I området finns tusentals renar och många av vajorna har fött sina kalvar under det senaste dygnet. På grund av att det fortfarande är mycket snö i fjällen kan björnar orsaka väldigt mycket skada på kort tid, säger Mikael Wallén, rovdjursförvaltare på Länsstyrelsen.
De exceptionella snöförhållande i vår som inneburit betydligt fler skyddsjakter på björn bör få återverkningar när licenstilldelningen för höstens jakt ska fastställas. Förra årets sköts 91 björnar under höstjakten. I år torde det bli en minskning av licensens eftersom nio djur, 10 procent av förra årets licens, alltså redan är skjutna.

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen