Naturvårdsverkets lodjurstilldelning kan ge lagändring

2011-03-10 |

Moderaternas talesman i jakt- och viltvårdsfrågor Bengt-Anders Johansson är förvånad över Naturvårdsverkets beslut i lojakts­frågan – men framhåller att sista ordet inte är sagt:
– Om Naturvårdsverkets tolkning är korrekt får vi se över lagstiftningen – det här var inte intentionen, säger han.

Riksdagsledamoten Bengt-­Anders Johansson (M) är vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, och dessutom allians­partiernas samordnare i jakt- och viltvårdsfrågor. Han har tag­it del av skarpa reaktioner på Natur­vårdsverkets beslut i lo­jakts­­frågan.
Ä Jag kan självklart förstå människors besvikelse och frustration över beslutet. Hos viltförvaltningsdelegationerna ute i länen hade man ju upplevt att man uppfyllt alla kriterier för att besluten skulle delegeras och att man nu skulle få ett ökat inflytande över rovdjursförvaltningen. Men av skäl som jag ännu inte känner till valde Naturvårdsverket att inte göra det, säger Bengt-Anders Johansson.

Relaterade länkar

Gå till arkivet