Naturvårdsverket överklagar besluten att avbryta urvalsjakten och jakten på finsk-ryskan

2013-02-08 |

Naturvårdsverket har överklagat Kammarrättens beslut om inhibition av urvalsjakten som inleddes 31 januari.

UPPDATERAD - Naturvårdsverket har överklagat Kammarrättens beslut om inhibition av urvalsjakten som inleddes 31 januari.
Beslut innebär att jakten är stoppad under tiden som den genomgår en rättslig prövning hos Förvaltningsrätten om jakten ska få bedrivas eller inte.

Senare på dagen framkom att Verket också överklagat inhibitionen av jakten på den finsk-ryska tiken i Junsele.
Och så tog Verket beslut att det inte blir någon skyddsjakt på det finsk-ryska vargpar som stannat till vid Övertorneå i Tornedalen på båda sidor som gränsen till Finland.

Och samtidigt börjar det mullra i Viltförvaltningsdelegationerna.
I Örebro har det första avhoppet skett med anledning av överklagandet som stoppade vargjakten.

- Naturvårdsverket har överklagat kammarrättens beslut om inhibition av den selektiva och riktade jakten eftersom vi anser att det är ett välgrundat beslut och den enda åtgärd som på kort sikt kan minska inaveln i vargstammen. Om jakt ska kunna bedrivas i år måste vårt beslut få gälla omedelbart eftersom vargarna bildar par under den andra halvan av februari och de då inte längre bör jagas, säger Rikard Janson, biträdande avdelningschef på Naturvårdsverket.

I ett pressmddelande skriver Verket att "en gynnsam bevarandestatus för vargen står inte och faller med en riktad och selektiv jakt". Det tyder på att den s k uralsjakten är en beställningsjakt från jägarorganisationerna via de centerpartistiska ministrarna i Landsbygdsdepartementet och Miljödepartementet.

Fortsatt i pressmeddelandet försvarar Verket jakten: "Men jakten är ett av flera verktyg för att arbeta för en långsiktigt livskraftig vargstam och ett verktyg som har effekt på kort sikt".

- Vi hoppas på ett snabbt beslut eftersom selektiv och riktad jakt på kort sikt kan minska inaveln i den svenska vargstammen. Därför är det viktigt att jakten kommer igång och så många som möjligt av de mest inavlade vargarna fälls, avslutar Rikard Janson.

Hoppar av i protest mot hugg i ryggen
Och nu har en ledamot i Örebro läns Viltförvaltningsdelegation hoppat av sitt uppdrag. Han säger till Nerikes Allahanda att överklagandet kom som en hugg i ryggen eftersom naturorganisationerna inte sagt något under den demokratiska processen.

Kolbjörn Kindströmer, Nora, skogsägarledamot i Örebro läns viltförvaltningsdelegation kliver av. Det gör han i protest mot att den selektiva vargjakten stoppades i veckan.

– Det är inte lönt att fortsätta arbetet, säger Kolbjörn Kindströmer från Nora, skogsägarintresset representant i delegationen, till na.se.

Även två timanställda vid länsstyrelsen som arbetar med rovdjursinventering har sagt upp sig med anledning av jaktstoppet. LRFs representant i delegationen är upprörd men har inte gått så långt att han lämnar delegationen.

– Jag är upprörd, men har lyft frågan vidare inom LRF till nationell nivå innan jag fattar något personligt beslut. Det här är i första hand inte kritik mot länets viltdelegation, men vi är marionetter. Allt sker över våra huvuden, säger Håkan Rhodén, LRF, till nättidningen.

 

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen