Nationella rovdjursrådet ger Naturvårdsverket stöd för Junseletikens framtid

2013-03-08 |

Det lutar nu åt att den finsk-ryska vargtiken kommer att sövas och flyttas en fjärde gång, den här gången till ett litet hägn långt söderut i Sverige. Ett s k mjukt utsläpp.

I dag kommer ett samrådsmöte att hållas mellan Naturvårdsverket och Nationella rovdjursrådet.
"För att lösa en ohållbar situation för renskötseln i Junsele" skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.
- Vargtikens närvaro i renskötselområdet i Junsele är mycket svår och problematisk för renskötseln. Den samlade skadebilden är omfattande och förvärras hela tiden, skriver verket vidare.
Utan en allt för vild gissning kommer mötet att behandla en eventuellt fjärde flytt av den finsk-ryska vargtiken.

I dag kommer ett samrådsmöte att hållas mellan Naturvårdsverket och Nationella rovdjursrådet.
"För att lösa en ohållbar situation för renskötseln i Junsele" skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.
- Vargtikens närvaro i renskötselområdet i Junsele är mycket svår och problematisk för renskötseln. Den samlade skadebilden är omfattande och förvärras hela tiden, skriver verket vidare.
Utan en allt för vild gissning kommer mötet att behandla en eventuellt fjärde flytt av den finsk-ryska vargtiken.
En del forskare menar att ett djur, t ex en varg, kan sövas och hanteras endast tre gånger. Sen börjar det bli oetiskt.
Men om alternativet till en fjärde sövning och flytt är att döda vargtiken är fjärde sövningen att föredra menar forskare som rovdjurs.se varit i kontakt med.
Särskilt nu när man äntligen har börjat inse att man måste göra en s k mjuk utsättning. Vargtiken placeras i ett litet hägn i ett skyddat område under några månader och släpps sedan ut. De mjuka utsättningar som hittills gjorts i USA har varit lyckade. Vargen har stannat i eller i närheten av området där hägnet fanns.
Skulle man kunna fråga vargen vilket den föredrar av de två alternativen torde svaret vara givet.
- Vi tycker att det är en svår avvägning men vi ser också att det är nödvändigt att hitta en lösning för den mycket problematiska situationen för renskötseln. Därför har vi valt att idag träffa Nationella rovdjursrådet för att bredda vårt beslutsunderlag och hitta en lösning, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

Vargtiken påverkas negativt av situationen
Den långvariga bevakning som skett och fortfarande sker i området påverkar enligt Naturvårdsverkets bedömning vargtiken negativt. Även en flytt innebär risker eftersom vargtiken varit sövd tre gånger tidigare.
- Eftersom skyddsjakten inte kunde genomföras måste vi hitta en lösning som är bra även för vargtiken. Om vi ska flytta vargtiken en fjärde gång är det en extraordinär åtgärd. I den situation som råder gör vi i så fall ett enstaka undantag från de principer som tidigare tillämpats i dessa sammanhang beträffande antalet sövningar och flyttar av vilda djur. I den frågan rådgör vi med veterinärer och forskare, avslutar Ruona Burman.

Nationella rovdjursrådet är ett rådgivande organ till Naturvårdsverket i genomförandet av rovdjurspolitiken. Rådet består av representanter för jägare, naturorganisationer - bland andra Rovdjursföreningen, djurägare, rennäringen och länsstyrelsen. Även Viltskadecenter ingår i rådet.

Gå till arkivet