Licensjakten i Dalarna och Gävleborg dag för dag

2016-01-12 |

När detta skrivs 12 januari är sju vargar av åtta skjutna i Lövsjöreviret i sydvästra Dalarna.
Någon åttonde varg verkar inte finnas, och jakten får i dagsläget anses som avslutad även om Länsstyrelsen officiellt avlyst jakten.
I Åmot-Ockelboreviret i Gävleborg är licensjakten däremot officiellt avslutad sedan sex av sex vargar i reviret är skjutna.

Under inledningen av jaktperioden har den norra gränsen för Lövsjöns jaktområde flyttats söderut för att skydda två vargar som konstaterats finnas i området mot Västerdalälven norr om Lövsjöreviret. Vargarna är et tnytt par som inte har något med att göra med Lövsjövargarna. 
Beträffande den åttonde vargen som sägs finnas kvar i Lövsjöreviret är det fortfarande en osäker uppgift. Länsstyrelsen jobbar med saken.
I Gävleborg hävdar jägarna att det fortfarande finns varg kvar i Åmot-Ockelboreviret. Minst två vargar sägs det. Detta för att få igång jakten igen, men Länsstyrelsen är tveksam och vill först ha ett DNA på eventuella vargar innan det kan bli prat om om ett nytt beslut och fortsatt jakt.

Här nedan följer jakten dag för dag från jaktstarten 2 januari.

Lördag 2 jan
Lövsjön: En hanvarg skjuten i vid lunchtid - sannolikt en årsvalp - i södra delen in jaktområdet.
Åmot-Ockelbo: Ingen snö inga spår.

Söndag 3 jan
Lövsjön: Tre vargar skjutna under förmiddagen - tre vuxna - två hanar, en tik - enligt uppgift skjutna centralt i jaktområdet.
Åmot-Ockelbo: Snöbrist bidrog till att det var endast sporadisk vargkontakt.

Måndag 4 jan

Lövsjön: Inga spår, jakten ställdes in.
Åmot-Ockelbo: Vargarna gick ut ur jaktområdet. Länsstyrelsen kontrade med att rita om jaktområdet.

Tisdag 5 jan
Lövsjön: Kartan för jaktområdet ritas om för att "fånga in" en varg som gått ut ur det ursprungliga jaktområdet.
Åmot-Ockelbo: En varg som gick ensam är skjuten under förmiddagen i
jaktområdets sydvästra del. Alltså det område som Länsstyrelsen i går
måndag justerades österut för att inte riskera att skjuta en geneteiskt
viktig vargar från Korsåreviret som Länsstyrelsen fått kännedom om att
varg därifrån befann sig nära västgränsen. Längre norrut i det område som lades till igår för att fånga in de vargar som gått ut ur jaktområdet spåras nu fyra vargar.
Enligt uppgift i Svensk jakt ska det finnas väldigt gott om varg i
enligt folk på plats i jaktområdet. Hur man kan säga så då en
familjegrupp i ett vargrevir är i snitt sex vargar stor är märkligt. Är
det möjligen gott om vargspår man ser. Vilket inte är detsamma som gott
om varg.

Onsdag 6 jan
Lövsjön: Två vargar skjutna inom en timma.
Åmot-Ockelbo: Inget att rapportera.

Torsdag 7 jan
Lövsjön: En sjunde varg skjuten. Ett av de vuxna djuren som sköts i
söndags har burit på fem valpar i år visar SVAs undersökning och därför
utgår man nu från att hon är föräldratiken i Lövsjön. En av de två vuxna
hanar som sköts i söndags har en gammal skottskada.
Åmot-Ockelbo: Vargarna i reviret har tydligen en vän på Länsstyrelsen. Nu har de gått
ur det nya jaktområdet också. Och nu går det väl inte att flytta det längre åt nordväst Sjösveden huserar.

Fredag 8 jan
Lövsjön: Länsstyrelsen i Dalarna tog under dagen beslut att rita om jaktområdet ytterligare en gång. Denna gång för att skydda de två vargar som går tillsammans norr det ursprungliga jaktområdet. Gränsen justeras nu
söderut för att ingen av dem ska bli skjutna när jakten i reviret
avslutas med jakt på den åttonde och sista vargen på licensen.
Åmot-Ockelbo: Tre vargar skjutna under förmiddagen, en fjärde är
påskjuten eftersök pågår. Enligt uppgift under eftermiddagen är skjutna
vargar under fredagen årsvalpar, en hane och två tikar. Den påskjutna
vargen spårades och under sen eftermiddag betraktades den som oskadd.
Därmed återstår två vargar på licensen iför helgens jakt.

Lördag 9 jan
Lövsjön: Jaktområdet justerat en andra gång. Dess norra del borttaget
sedan det visat sig att ett vargpar håller till i området.
Åmot-Ockelbo: Jakten är över sedan två vargar sköts under dagen.

Söndag 10 jan
Lövsjön: En varg av åtta kvar på licensen.
Åmot-Ockelbo: Jakten är över.

Måndag 11 jan
Lövsjön: En varg återstår.
Åmot-Ockelbo: Jakten över - sex vargar skjutna.

Tisdag 12 jan
Lövsjön: Ingen kontakt eller spår efter ytterligare en varg.
Åmot-Ockelbo: Jakten avblåst sedan helgen.

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen