Länsstyrelsen och Viltskadecenter säger nej till skyddsjakt på två vargar i Riala

2011-05-06 |

Faksimil Norrtelje Tidning. Kan man verkligen jaga varg mitt under valpningen? Frågan går till Naturvårdsverket.

Claes Bäck, jaktarrendator på Beateberg, ska inte få skyddsjaga de två vargar i Rialareviret som nyligen tog en hund mitt framför ögonen på ägaren.
Det säger Länsstyrelsen och Viltskadecenter i sina remissvar. Hur jaktarrendatorn tänkte med skyddsjakt när vargparet är mitt uppe i bestyren att föda sin andra kull valpar är svårt att förstå. Men berörda myndigheter har naturligtvis full koll på detta. Och Naturvårdsverket torde inte ha någon annan uppfattning i frågan när man snart tar beslut i frågan.
Ansökan och protestskrivelse i slutet av artikeln.

Både Länsstyrelsen och Viltskadecenter säger nej tilljakt i remissrundan innan beslut snart fattas.

- Efter den dramatiska händelser med hunden kändes det självklart. Jag arrenderar en tjugondel av hela reviret och tycker att jag har rätt att göra det, sade Claes Bäck till Norrtelje Tidning dagen efter dramat.
Enligt Claes Bäck har fem hundar attackerats sedan vargparet etablerade sig i området. Officiellt är det fyra hundar eftersom den femte är försvunnen och har inte kunnat besiktigas för att kunna ingå i statistiken.

 

Rialabors protestskrivelse mot skyddsjakten

Till Naturvårdsverket
Protest mot inlämnad skyddsjaktansökan på varg i Rialareviret i april 2011

Med anledning av den inlämnade skyddsjaktansökan vill nedanstående boende i Rialareviret varav flera markägare, får- häst- hundägare och jägare, samt ytterligare människor som med glädje besöker reviret, meddela att vargarnas närvaro på intet sätt medfört ökad rädsla.
Flera av personerna som besöker reviret gör det många gånger bara för att där finns varg och anser att det är berikande att vandra i områden med biologisk mångfald, liksom många av de boende. Flera av besökarna har dessutom med sig sina hundar.
Några av oss har vid enstaka tillfällen haft turen att få se varg och har då inte noterat att de uppträtt onaturligt eller hotfullt.
De som är fårägare i området får ekonomisk hjälp med kostnaderna för rovdjursavvisande stängsel och praktisk hjälp att sätta upp det från Svenska Rovdjursföreningen varför det inte behöver innebära någon kostnad för dem.
”Vanliga” hundägare som följer lagen om hållande av hund har inget att oroa sig för och visar därmed viltet vederbörlig respekt.
Jägare som vill släppa sina hundar under jakt skulle utsätta sina hundar för mycket mindre risker om de utbildade sina hundar. Personal från Grimsö har meddelat att i hälften av hundangreppen är det hundarna som söker upp
vargarna. Det finns metoder att lära hundar att låta bli att jaga annat än enbart det de är ämnade åt samt att få dem att jaga på den delen av marken man för ögonblicket har tänkt.
Människor har alltid fruktat det som är nytt och det vore bättre att de som känner oro får tillgång till kunskap och adekvat information vilket bland annat Länsstyrelsen medverkar till.
Den tragiska händelsen 17 april i Rörmossen, Bergshamra med en lösspringande hund, utnyttjas av de jägare som anser att vargen är en konkurrens om deras byte och man späder på rädslan för att vargen skulle vara farlig.
Vi vill att skyddsjaktansökan avslås

Dokument för nedladdning

skyddsjakt varg Riala.pdf

Relaterade länkar

Gå till arkivet