Kolmården avbryter all social kontakt med sina vargar - läs djurparkens rapport

2012-10-02 |

Varghägnen på Kolmården byggs om och all socialisering mellan människor och varg upphör.
Detta med anledning av den tragiska händelsen i somras då en av parkens djurskötare hittades död inne i ett av varghägnen.
Kolmårdens djurpark skriver till Arbetsmiljöverket och anser att man inte längre kan garantera varken personalens eller besökarnas säkerhet inne i hägnen och avbryter därför tills vidare all kontakt med vargarna. De kommer att behandlas som övriga rovdjur som finns i parken.
Läs parkens hela rapporten här nedan.

Allt tyder på att kvinnan dödades av vargarna.
Ä För oss går säkerheten först. All vidare socialisering mellan människor och vargar har stoppats. Idag sker ingen närkontakt mellan personal och vargar. Omedelbart efter olyckan stoppade Kolmården dessutom möjligheten för våra gäster att besöka vargarnas hägn, säger Mats Olsson, vd på Kolmården, i ett pressmeddelande.
Ombyggnade skall stoppa direktkontakt mellan personal och varg. Hägnen utrustas med bakhägn och slussar som kan styras utifrån, så att vargarna kan föras undan när de anställda ska gå in.
I rapporten till Arbetsmiljöverket beskriver djurparken hur vargarna uppträtt aggressivt vid minst ett tidigare tillfälle under 2011.
Trots ett mycket hotfullt beteende från vargarnas sida som skakade om den drabbade djurskötaren ordentligt ansåg inte djurpoarken att rutinerna behövde förändras.
Förundersökningen om dödsfallet på Kolmården pågår fortfarande. Åklagaren inväntar Arbetsmiljöverkets utredning innan det beslutas om någon ska åtalas.

Dokument för nedladdning

Olycksrapport Varg.pdf

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen