Hittills tar vargmamman hand om sina fostervalpar

2011-05-29 |

Järvzoo flyttade valpar inom parken eftersom man har två kullar i år.

I torsdags flyttades två vargvalpar på Järvzoo i Hälsingland till en kull som är tio dagar äldre för att se vad som händer. Och hittills verkar experimentet vara lyckat visar bilder från den kamera som sattes in i lyan.
Även från Orsa som har valpar från Nordens Ark kommer liknande rapport.

– Det har gått väldigt bra för våra två nytillkomna valpar, berättar Pernilla Thalin, djurparkschef vid Orsa Björnpark, där två valpar satts in hos en vargtik.
- Vi var ganska säkra på att vår vargtik skulle flytta sig från sin lya efter att vi var inne med valparna, men hon känner sådan trygghet att hon valt att ligga kvar där.
Om vargmammorna i de sex djurparkslyor som ingår i försöket tar hand om sina  extravalpar kommer man att sätta ur djurparkvalpar i vilda lyor nästa vår. Syftet är att minska inavelsgraden i den skandinaviska vilda vargpopulationen.
I försöket ingår tre norska och tre svenska djurparker och omfattar 12 vargvalpar.

Relaterade länkar

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen